" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia sobre la creació del Parc Natural de les Muntanyes de Prades

Consulta pública prèvia a l’elaboració del Projecte de decret de declaració del Parc Natural de les Muntanyes de Prades i d’aprovació del seu Pla de protecció del medi natural i del paisatge

Fase 2 de 2
Retorn 01/03/2023 - 30/04/2023
Fases del procés
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Ampliat el termini per a la presentació d’aportacions durant la consulta pública prèvia fins al 10 de març de 2023 per adaptar-lo al calendari de les sessions presencials.

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Normativa

Objectiu de la consulta  

Els objectius que es volen aconseguir amb el Projecte de decret són:  

 • Declarar el Parc Natural 
 • Establir els objectius de conservació, socioeconòmics i de governació de l’espai  
 • Establir el seu sistema de governança 
 • Ordenar i establir la zonificació de l’espai 
 • Regular els usos de l’espai i establir les normes de protecció 
 • Planificar la gestió i les inversions més estratègiques en l’espai 

Objectius

L’objectiu de la consulta és obtenir informació i opinions sobre l’opció preferida consistent en l’aprovació del Decret de declaració del Parc Natural de les Muntanyes de Prades i l’aprovació del seu Pla de protecció del medi natural i del paisatge, en els següents termes: 

 • Conèixer l’opinió sobre l’oportunitat i idoneïtat de declarar el Parc Natural de les Muntanyes de Prades en l’àmbit proposat i aprovar-ne el Pla de protecció del medi natural i del paisatge. 
 • Identificar les problemàtiques relacionades amb la conservació del patrimoni natural de les Muntanyes de Prades que el Parc Natural hauria d’abordar. 
 • Identificar les oportunitats i els reptes de la iniciativa per al desenvolupament econòmic i social. 
 • Conèixer l’opinió sobre els instruments i recursos necessaris per a la gestió del Parc Natural. 
 • Valorar les possibles formes de governança, participació i implicació social en el Parc Natural. 


Preguntes per centrar les aportacions 

Sobre l’àmbit territorial que ha d’incloure el Parc Natural 

 1. Et sembla adequat l'àmbit territorial proposat per a ser declarat Parc Natural? Proposaries ampliar-lo o reduir-lo en algun punt? 
 2. Identifiques algun indret de les Muntanyes de Prades que requereixi d’una protecció especial més estricta que la resta? Per què?   

 

Sobre les problemàtiques que el Parc Natural hauria d’abordar  

 1. Com valores la protecció ambiental que ha tingut fins ara l’espai natural de les Muntanyes de Prades? Quines són les principals mancances que identifiques?  
 2. Quins són els principals problemes i amenaces ambientals que tenen actualment les Muntanyes de Prades? Quins usos penses que requereixen d’una regulació o tractament específic en el Pla de protecció del medi natural i del paisatge com a instrument normatiu de planificació i gestió del futur Parc Natural?  

 

Sobre el desenvolupament econòmic sostenible  

 1. Quins projectes o oportunitats de desenvolupament econòmic o social creus que poden sorgir gràcies a la declaració del Parc Natural?  
 2. Quins riscos o dificultats per al desenvolupament econòmic o social penses que pot comportar la declaració del Parc Natural?  

 

Sobre els instruments i els recursos per a la gestió del Parc Natural 

 1. Quins són els principals aspectes sobre els quals s’hauria de centrar el Pla de protecció del medi natural i del paisatge del Parc Natural? 
 2. Per les característiques, naturalesa i valors de l’espai, quins equipaments i recursos penses que són imprescindibles per a una bona gestió del futur Parc Natural de les Muntanyes de Prades? 

 

Sobre la governança i la implicació social 

 1. Com es podria afavorir la participació i implicació de les persones en el futur Parc Natural? Quins sectors econòmics o socials penses que haurien de participar o tenir representació en els òrgans de govern i presa de decisions del Parc Natural?  
 2. Quin paper haurien de tenir els ajuntaments en la gestió del Parc Natural? 


Grups als quals s’adreça la consulta 

La consulta s’adreça al conjunt de la ciutadania i organitzacions però especialment a les persones, els ens locals i les entitats ambientals, socials i econòmiques de l’àmbit territorial de l’espai natural de les Muntanyes de Prades.  


Més informació

Mapa de l'àmbit preliminar

Vídeo de presentació

Propostes Veure tots (41)

Una taula que impliqui tots els actors és necessària per a garantir la conservació dels...
 • Creat el
  15/12/2022
 • Número de comentaris: 8
Donada la titularitat pública majorotària, i donades les singularitats biològiques, geològiques,...
Vosaltres (Gencat), sou els responsables de l'abandonament i la despoblació de les zones rurals...
 • Creat el
  18/02/2023
 • Número de comentaris: 0
Durant molts anys hi ha hagut una superfície que estava adscrita al Pla Natura 2000, i que...
 • Creat el
  14/02/2023
 • Número de comentaris: 2
Veure tots (41)
Departament Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
Disposa de retorn
Data d'inici 16 de Desembre de 2022
Data de finalització 10 de Març de 2023
Referència: II-PART-2022-12-546

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/DecretPrades/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/DecretPrades/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>