" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia sobre la creació del Parc Natural de les Muntanyes de Prades

Consulta pública prèvia a l’elaboració del Projecte de decret de declaració del Parc Natural de les Muntanyes de Prades i d’aprovació del seu Pla de protecció del medi natural i del paisatge

Fase 2 de 2
Retorn 01/03/2023 - 30/04/2023
Fases del procés

Una nova figura de protecció, però què comporta?

18/01/2023 13:08  

No al foment del turisme i la massificació, ni a les restriccions "sense sentit". Si realment es vol protegir aquest massís boscós, és necessaria la gestió mitjançant la ramaderia i els aprofitaments forestals. D'aquesta manera, reduïnt el volum de combustible i afavorint el creixement sa i estalvi del bosc, s'aconseguirà un increment de la biodiversitat, un decrement de patògens i plagues i un menor potencial d'incendi.

Referència: II-PROP-2023-01-86506
Versió 1 (de 1) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/DecretPrades/f/3652/proposals/86506/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/DecretPrades/f/3652/proposals/86506/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

1 a favor (11.1%)

member-avatar Albert Folch

A favor  És una proposta que connecta amb la que jo vaig fer de fomentar-hi l'agroecologia. L'evidència científica sobre els avantatges de fomentar les activitats dites primàries i de crear mosaics agrofrorestals és aclaparadora. I és urgent fer-ho perquè si no, amb el progressiu augment de les temperatures i una mitjana de precipitacions cada cop menor, els boscos catalans seran veritables polvorins http://www.ub.edu/histeco/p2/cat/presentacio.php

0 en contra (0.0%)

Cap comentari amb vots

A favor  

És una proposta que connecta amb la que jo vaig fer de fomentar-hi l'agroecologia. L'evidència científica sobre els avantatges de fomentar les activitats dites primàries i de crear mosaics agrofrorestals és aclaparadora. I és urgent fer-ho perquè si no, amb el progressiu augment de les temperatures i una mitjana de precipitacions cada cop menor, els boscos catalans seran veritables polvorins http://www.ub.edu/histeco/p2/cat/presentacio.php

Choosing the best names for various elements, whether it's for a business, product, website, or anything else, requires careful consideration and research.
https://foxynamer.com/

Managing forests through livestock grazing and sustainable logging can indeed help reduce the risk of wildfires, promote forest health, and increase biodiversity. This approach recognizes the complexity of natural ecosystems and aims to maintain a delicate balance rather than resorting to extreme measures or restrictions that may not be practical or effective in the long term. Responsible forest management can play a vital role in protecting and preserving these valuable natural resources.
https://www.smaestimating.com/lumber-takeoff-services/

Catalonia faces the pressing challenge of adapting to changing climate conditions and preserving its forests in the face of increasing temperatures and decreasing precipitation. Scientific evidence overwhelmingly supports the implementation of agroecology and agroforestry practices to address https://truepaintballer.com/how-long-do-paintballs-last/ these issues while promoting sustainable agriculture. This proposal aims to create resilient agroecological landscapes and agroforestry mosaics in Catalonia.

You want to avoid the promotion of tourism that could lead to overcrowding in the wooded massif. Overcrowding can have detrimental effects on the natural environment and the visitor experience. https://knifeplatoon.com/best-fillet-knife/
You're advocating for sensible and well-thought-out management strategies rather than imposing arbitrary or nonsensical restrictions that may not effectively address the issues at hand.

Utilizing livestock for controlled grazing and implementing sustainable forest exploitation practices can indeed help maintain the health of the forest ecosystem. These methods can reduce the risk of wildfires, promote biodiversity, and mitigate issues related to pathogens and pests. Such an approach aligns with principles of https://factbasket.com/ sustainable land management and can contribute to the long-term preservation of natural landscapes.

Do you know? Vaping products typically contain fewer harmful chemicals compared to traditional cigarettes. Vape liquids typically have fewer carcinogens and toxicants, which can be harmful to health.
http://thevapetown.com/vape-shop-in-karachi/

The L-shaped design of a corner sofa https://thefurniturevilla.co.uk/6-seater-corner-sofa/ allows for versatile seating arrangements. You can rearrange the sections to suit your preferences or the layout of the room, making it adaptable to different occasions.

Comentari esborrat el 11/01/2024 15:05

Deixa el teu comentari

Inicia la sessió amb el teu compte o registra't per afegir el teu comentari.

Carregant els comentaris ...