" class="part-icon-bars">

Projecte de decret d'organització de l'Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions de la Generalitat de Catalunya

Consulta pública prèvia a l’elaboració d’un Projecte de decret d’organització de l’Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions de la Generalitat de Catalunya

Fase 2 de 2
Retorn 03/08/2019 - 03/09/2019
Fases del procés

Durant la fase de participació no s’ha rebut cap proposta en relació al contingut de la consulta pública prèvia.