" class="part-icon-bars">

Projecte de decret d'organització de l'Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions de la Generalitat de Catalunya

Consulta pública prèvia a l’elaboració d’un Projecte de decret d’organització de l’Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions de la Generalitat de Catalunya

Fase 2 de 2
Retorn 03/08/2019 - 03/09/2019
Fases del procés
Torna a la pàgina de procés

Fases del procés

 1. 1
  19/07/2019 - 02/08/2019

  Participació

  En aquesta fase la ciutadania i els grups específics als quals s'adreça la consulta poden fer les seves aportacions.

 2. 2
  03/08/2019 - 03/09/2019

  Retorn

  En aquesta fase l'òrgan promotor de la consulta pública fa una anàlisi conjunta de les aportacions rebudes i en valora la incorporació en l’anàlisi del contingut de la norma a desenvolupar.