" class="part-icon-bars">

Nova llei de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya: una plataforma per a la transformació de les administracions públiques catalanes

Consulta pública prèvia a l'elaboració de l'avantprojecte de llei de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya

Fase 1 de 2
Retorn 19/02/2022 - 12/03/2022
Fases del procés

34 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Origen
L'EAPC ha de ser referent en recerca i anàlisi al voltant de l'AP. Imprescindible la...
Carpeta formativa distribuïda pel treballador públic
Poder consolidar els certificats acreditatius de la formació d'un treballador, impartit per...
Moltes unitats realitzen formació interna que pot tenir interès per a d'altres departaments i...
La Comissió Tècnica de Responsables de Formació, com a òrgan propi de l'Escola d'Administració...
L'Escola d'Administració Pública de Catalunya ens hauría de preparar les Oposiciones als interins...
L'Escola d'Administració Pública hauria de poder ser un centre de preparació d'oposicions per...
L'Escola d'Administració Pública, a més de poder preparar per oposicions, facilités material de...
oferir des de l'EAPC una formació obligatòria en llenguatge clar a tot empleat públic i futur...
Coordinant-se amb processos selectius d'altres administracions i fins i tot fent-ne, es podria...
Actualment es fan molts cursos de forma virtual, no veig el perquè s'està limitant el número...
Crec que estaria bé que l'Escola d'Administració Pública pogués atorgar certificats de...
Les Responsables de Formació, com a òrgan propi de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya,...
Crec que, o bé caldria demanar els estudis mínims de l'ESO pel cos de subalterns, o potser millor...
Caldria establir un barem clar de les indemnitzacions a rebre pels funcionaris que col·laborem en...
Com atendrà l'EAPC l'assistència als nombrosos tribunals derivats dels processos...
Crec que caldria demanar un mínim d’estudis a l’Administració Pública: el títol de graduat en ESO...
L'activitat de la EAPC hauria de tenir en compte, sinó en termes d'igualtat, gairebé, els...
EAPC ha de seguir donant suport als processos selectius, i aportant membres especialitzats als...
La Llei hauria de deixar ben clar que l'assistència a les sessions dels òrgans selectius de...
Us adjunto les aportacions de l’Oficina Antifrau de Catalunya a la consulta pública prèvia en...
  • Creat el
    11/02/2022
  • 0
  • Número de comentaris: 0