" class="part-icon-bars">

Nova llei de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya: una plataforma per a la transformació de les administracions públiques catalanes

Consulta pública prèvia a l'elaboració de l'avantprojecte de llei de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya

Fase 1 de 2
Retorn 19/02/2022 - 12/03/2022
Fases del procés
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Normativa

Aquesta consulta pretén recollir opinions i aportacions sobre com ha de ser l'Escola d'Administració Pública de Catalunya (EAPC) tenint en compte que, havent passat trenta-cinc anys des de l'aprovació de la Llei que la regula, és necessari actualitzar-la per adaptar-la a una realitat ben diferent.

Objectiu de la consulta


L'objectiu de la consulta és recollir opinions sobre com hauria de ser l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, pel que fa a la seva naturalesa jurídica, la dependència orgànica, el posicionament institucional, les funcions, els òrgans de Govern i participació, la governança, la relació amb la resta d’operadors de formació dels empleats i empleades públics o la relació amb el món acadèmic i amb els alumnes, entre d’altres.

Preguntes per orientar les aportacions


1.   Considereu que s’ha descrit adequadament el problema? Hi ha aspectes que no s’han tingut en compte i que haurien de ser valorats per l’Administració de la Generalitat? Hi ha altres efectes negatius o positius derivats del marc normatiu vigent que s’estiguin produint actualment que no s’han posat en relleu a la documentació?

2.   S’haurien de preveure altres objectius diferents?

3.   Cal considerar altres alternatives a les proposades? Hi ha efectes de les alternatives esmentades que no s’hagin tingut en compte i que siguin rellevants?

4.   Quines haurien de ser les funcions principals de l’Escola?

5.   Considereu adient que l’EAPC continuï essent una plataforma de formació i aprenentatge per a tots els servidors públics catalans?

6.   Considereu adient que l’EAPC sigui una plataforma de recerca, innovació i desenvolupament per la transformació de les administracions públiques catalanes?

7.   Considereu adient que l’EAPC tingui un paper en relació a la selecció dels servidors públics? Quin paper creu que hauria de jugar l’Escola respecte a aquesta qüestió?

8.   Quines mesures proposeu per apropar l’Escola al territori?

9.   Quina ha de ser la relació de l’EAPC amb la resta d’operadors públics de formació dels empleats i empleades públics, alumnes i docents, administracions públiques catalanes, entitats municipalistes, organitzacions sindicals, universitats catalanes, col·legis professionals, entitats que tenen el centre d’interès i activitat en la gestió i la direcció pública, entitats del tercer sector i organitzacions patronals?

10. Quina considereu que hauria de ser la naturalesa jurídica de l’EAPC i quina la seva dependència orgànica?

11. Quins òrgans de govern creieu que hauria de tenir l’EAPC i quina hauria de ser la seva funció i composició?

Propostes Veure tots (34)

El Col·legi/Associació d'Enginyers Industrials de Catalunya va presentar recentment a la...
L'EAPC ha de ser referent en recerca i anàlisi al voltant de l'AP. Imprescindible la...
Podria ser una tasca de l'EAPC formar a les escoles / instituts sobre què és l'administració...
Actualment la gran majoria de formacions ja són online i s'hauria de facilitar la possibilitar de...
Veure tots (34)
El que es decideix Consulta prèvia a la Llei de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya
Qui hi participa La consulta és oberta a tota la ciutadania i a les entitats. Tanmateix, és especialment important la contribució dels empleats i empleades públiques i de les administracions públiques i entitats relacionades amb l’àmbit públic
Departament Departament de la Presidència
Unitat promotora Escola d'Administració Pública de Catalunya
Disposa de retorn
Data d'inici 14 de Gener de 2022
Data de finalització 12 de Març de 2022
Referència: II-PART-2021-12-450

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/EAPC/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/EAPC/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>