" class="part-icon-bars">

Nova llei de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya: una plataforma per a la transformació de les administracions públiques catalanes

Consulta pública prèvia a l'elaboració de l'avantprojecte de llei de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya

Fase 1 de 2
Retorn 19/02/2022 - 12/03/2022
Fases del procés

Canvis a "Possible fusió del cos subaltern amb el d'auxiliars administratius"

Mode de vista de comparació:

Títol

 • +{"ca"=>"Possible fusió del cos subaltern amb el d'auxiliars administratius"}
 • +{"ca"=>"Possible fusió del cos subaltern amb el d'auxiliars administratius"}
Esborrats
Addicions
 • +{"ca"=>"Possible fusió del cos subaltern amb el d'auxiliars administratius"}
Esborrats
Addicions
 • +{"ca"=>"Possible fusió del cos subaltern amb el d'auxiliars administratius"}

Cos

 • +["

  Crec que, o bé caldria demanar els estudis mínims de l'ESO pel cos de subalterns, o potser millor es podria plantejar la possible fusió dels cossos de subalterns i d’auxiliars administratius (hi han poques diferències de tasques entre ambdós cossos a varis llocs de treball), podent promocionar automàticament al personal subaltern cap a auxiliar administratiu, com a l'Administració de justícia (que demana la ESO pel cos més inferior, auxili judicial).  "]
 • +["<p>Crec que, o bé caldria demanar els estudis mínims de l'ESO pel cos de subalterns, o potser millor es podria plantejar la possible&nbsp;fusió dels cossos de subalterns i d’auxiliars administratius (hi han poques diferències de tasques entre ambdós cossos a varis llocs de treball), podent promocionar automàticament al personal subaltern cap a auxiliar administratiu, com a l'Administració de justícia (que&nbsp;demana la ESO pel cos més inferior, auxili judicial).</p><p><br></p><p><br></p>"]
Esborrats
Addicions
 • +["

  Crec que, o bé caldria demanar els estudis mínims de l'ESO pel cos de subalterns, o potser millor es podria plantejar la possible fusió dels cossos de subalterns i d’auxiliars administratius (hi han poques diferències de tasques entre ambdós cossos a varis llocs de treball), podent promocionar automàticament al personal subaltern cap a auxiliar administratiu, com a l'Administració de justícia (que demana la ESO pel cos més inferior, auxili judicial).  "]
Esborrats
Addicions
 • +["<p>Crec que, o bé caldria demanar els estudis mínims de l'ESO pel cos de subalterns, o potser millor es podria plantejar la possible&nbsp;fusió dels cossos de subalterns i d’auxiliars administratius (hi han poques diferències de tasques entre ambdós cossos a varis llocs de treball), podent promocionar automàticament al personal subaltern cap a auxiliar administratiu, com a l'Administració de justícia (que&nbsp;demana la ESO pel cos més inferior, auxili judicial).</p><p><br></p><p><br></p>"]
Autoria de la versió
Avatar: Antonio Yus Piazuelo Antonio Yus Piazuelo
Versió creada el 18/02/2022 11:48