" class="part-icon-bars">

LATITUD: Pla estratègic per la implementació d’atenció no presencial al sistema sanitari públic català.

#latitud Aprofundint en la visió, les experiències, i les expectatives de la ciutadania sobre l’atenció assistencial no presencial al sistema sanitari públic català.

Fase 3 de 3
Fase de retorn 16/01/2020 - 29/02/2020
Fases del procés
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Procés

VOLS OPINAR SOBRE COM S’HA DE DEFINIR I IMPLEMENTAR L’ATENCIÓ NO PRESENCIAL AL SISTEMA SANITARI PÚBLIC CATALÀ?

·        Has utilitzat serveis d’atenció no presencial en l’àmbit de la salut?

·        Quins serveis t’agradaria que se’t oferissin des del sistema sanitari públic?

·        Veus beneficis en l’atenció no presencial sobre la presencial?

·        Com creus que s’haurien d’introduir els serveis d’atenció no presencial en la pràctica assistencial?

·        Utilitzes tecnologies? Què creus que se li hauria de demanar a la tecnologia per la implantació de l’atenció no presencial?

·        Visualitzes palanques que afavoreixin la implementació de l’atenció no presencial al sistema sanitari públic català? I barreres que puguin frenar-la?

El Departament de Salut, els centres assistencials i els professionals del Sistema Públic de Salut a Catalunya, treballen conjuntament per millorar l’atenció, els serveis, la informació i la participació en relació a la teva salut i per aquest motiu han impulsat el projecte LATITUD, que es troba actualment en curs, i en el que es defineix a nivell estratègic com s’ha de dur a terme l’atenció no presencial al sistema sanitari català.

Ara obrim un procés participatiu per tal que tothom pugui opinar, demanar, reflexionar i en definitiva col·laborar en la definició d’aquest model d’atenció no presencial català. Proposa’ns tots aquells aspectes que creguis que són importants.

Pots participar siguis ja en l’actualitat usuari/a de serveis d’atenció no presencial o no. La teva opinió és important.

Ajuda’ns a definir com vols rebre l’assistència sanitària en el futur!El sistema de salut públic de Catalunya, de la mateixa manera que altres sistemes de salut similars d’arreu, es troba amb la necessitat d’afrontar un seguit de reptes per tal de garantir la qualitat dels serveis, l’equitat d’accés, i la sostenibilitat des de la perspectiva tant econòmica com social (envelliment de la població, augment de l’esperança de vida, desigualtat d’accés, canvis en el perfil i les demandes de la ciutadania, nous paradigmes de co-responsabilitat en la prestació de serveis assistencials, creixement exponencial de la tecnologia, etc.). Aquests canvis comporten la necessitat d'ajustar les estratègies de planificació i d'actuació en l'àmbit sanitari. Així mateix, es requereix d’un model de gestió més àgil, de proximitat, d’un paper més participatiu de la ciutadania i de comptar amb les noves tecnologies i iniciatives innovadores com a motor de canvi.

En línia amb aquest canvis, des del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, s’impulsa el projecte LATITUD que té com objectiu principal la creació d’un Pla estratègic per l’Atenció No Presencial a Catalunya, que proporcioni un full de ruta per a la seva implantació. Aquest projecte pretén establir una base comuna per garantir els objectius de qualitat, equitat d’accés i sostenibilitat del sistema sanitari públic, posant al pacient en el centre del procés assistencial, tot incorporant les noves tecnologies per donar una atenció més personalitzada i adequada a les seves necessitats.

En el context de LATITUD, s’entén l’atenció no presencial, com aquella que ens permet realitzar una prestació de serveis sanitaris més personalitzada a les necessitats de la ciutadania, incloent serveis a distància, i definint nous models assistencials que combinen i complementen l’assistència presencial amb l’assistència en remot.

El desenvolupament del projecte LATITUD exigeix processos de maduració social i de participació ciutadana en un clima de deliberació democràtica. D'aquesta manera s'abordarà l'objectiu general d'aprofundir en la visió, les experiències, les necessitats, i les expectatives de la ciutadania entorn a l’atenció no presencial, i alhora uns objectius específics:

  • Identificar l’afinitat tecnològica i les experiències de la ciutadania en relació a les tecnologies de la salut, i les expectatives en relació a l’atenció no presencial (tan sols en format telemàtic)
  • Recollir el detall (àmbit, canal, tecnologia) i la valoració de les experiències de la ciutadania amb serveis d’atenció no presencial.
  • Recollir les necessitats assistencials i expectatives pel cobriment d’aquestes mitjançant atenció no presencial a nivell de: quines necessitats assistencials cobreix l’atenció no presencial, els serveis que es requereix/ es voldria que es facin presencialment i el que s’espera que l’atenció no presencial millori de l’atenció actual/ aporti a la ciutadania i al sistema.
  • Recollir la visió de l’aplicabilitat/ utilitat de l’atenció no presencial en el context català: els serveis que es podrien realitzar no presencialment, quins es creu que tindrien més demanda, els beneficis de l’atenció no presencial sobre la presencial (i viceversa), i la forma més correcte per la introducció de l’atenció no presencial al sistema.
  • Identificar quines palanques i barreres visualitza la ciutadania per la implementació i consolidació dels serveis d’atenció no presencial al sistema sanitari públic a Catalunya, i quines iniciatives proposarien per minimitzar les barreres i afavorir les palanques.


El que es decideix Aprofundir en la visió, les experiències, necessitats i expectatives de la ciutadania respecte l’atenció no presencial al sistema sanitari públic a Catalunya.
Qui hi participa Ciutadans/es a partir de 16 anys d’edat residents a diferents àmbits a Catalunya, tant usuaris com no usuaris en l’actualitat de serveis d’atenció no presencial.
Com es decideix A partir de l'anàlisi del resultat de la participació de la ciutadania tant presencial com telemàtica.
Departament Departament de Salut
Disposa de retorn No
Data d'inici 27 de Novembre de 2019
Data de finalització 29 de Febrer de 2020
Referència: II-PART-2019-11-298

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/LATITUD/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/LATITUD/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadístiques

27

Participants

6

Seguidores

1

Trobades

26

Respostes