" class="part-icon-bars">

Procés participatiu nova llei d'activitats cinegètiques de Catalunya

#LleiCinegetica Elaboració de la nova llei d'activitats cinegètiques de Catalunya

Fase 3 de 3
Retorn 07/11/2023 - 30/11/2023
Fases del procés

Canvis a "Mesures per compatibilitzar usos forestals"

Mode de vista de comparació:

Títol

 • +{"ca"=>"Mesures per compatibilitzar usos forestals"}
 • +{"ca"=>"Mesures per compatibilitzar usos forestals"}
Esborrats
Addicions
 • +{"ca"=>"Mesures per compatibilitzar usos forestals"}
Esborrats
Addicions
 • +{"ca"=>"Mesures per compatibilitzar usos forestals"}

Cos

 • +["

  Des d'ELFOCAT, la veu de les entitats locals propietàries forestals, pensem que cal adoptar mesures per garantir la convivència entre els diferents usos del bosc, sigui de lleure, d'explotació, d'observació o cinegètic, tots legítims:

  • Identificar ben visiblement els participants de les batudes.
  • Senyalitzar i prohibir l'accés a les zones de batuda i avisar-ne a les vies que poden ser d'accés.
  • Avisar les poblacions afectades amb antelació.
  • En els espais amb més pressió humana potser caldria prohibir les batudes en festius i caps de setmana.

  Mesures que sovint ja recullen les lleis vigents però que potser no es compleixen prou, cal pensar-hi de cara a la redacció de la nova llei.

  "]
 • +["<p>Des d'ELFOCAT, la veu de les entitats locals propietàries forestals, pensem que cal adoptar mesures per garantir la convivència entre els diferents usos del bosc, sigui de lleure, d'explotació, d'observació o cinegètic, tots legítims:</p><ul><li>Identificar ben visiblement els participants de les batudes.</li><li>Senyalitzar i prohibir l'accés a les zones de batuda i avisar-ne a les vies que poden ser d'accés.</li><li>Avisar les poblacions afectades amb antelació.</li><li>En els espais amb més pressió humana potser caldria prohibir les batudes en festius i caps de setmana.</li></ul><p>Mesures que sovint ja recullen les lleis vigents però que potser no es compleixen prou, cal pensar-hi de cara a la redacció de la nova llei.</p>"]
Esborrats
 • Senyalitzar i prohibir l'accés a les zones de batuda i avisar-ne a les vies que poden ser d'accés.
 • Avisar les poblacions afectades amb antelació.
 • En els espais amb més pressió humana potser caldria prohibir les batudes en festius i caps de setmana.

Mesures que sovint ja recullen les lleis vigents però que potser no es compleixen prou, cal pensar-hi de cara a la redacció de la nova llei.

"]
Addicions
 • +["

  Des d'ELFOCAT, la veu de les entitats locals propietàries forestals, pensem que cal adoptar mesures per garantir la convivència entre els diferents usos del bosc, sigui de lleure, d'explotació, d'observació o cinegètic, tots legítims:

  • Identificar ben visiblement els participants de les batudes.
  • Senyalitzar i prohibir l'accés a les zones de batuda i avisar-ne a les vies que poden ser d'accés.
  • Avisar les poblacions afectades amb antelació.
  • En els espais amb més pressió humana potser caldria prohibir les batudes en festius i caps de setmana.

  Mesures que sovint ja recullen les lleis vigents però que potser no es compleixen prou, cal pensar-hi de cara a la redacció de la nova llei.

  "]
Esborrats
Addicions
 • +["<p>Des d'ELFOCAT, la veu de les entitats locals propietàries forestals, pensem que cal adoptar mesures per garantir la convivència entre els diferents usos del bosc, sigui de lleure, d'explotació, d'observació o cinegètic, tots legítims:</p><ul><li>Identificar ben visiblement els participants de les batudes.</li><li>Senyalitzar i prohibir l'accés a les zones de batuda i avisar-ne a les vies que poden ser d'accés.</li><li>Avisar les poblacions afectades amb antelació.</li><li>En els espais amb més pressió humana potser caldria prohibir les batudes en festius i caps de setmana.</li></ul><p>Mesures que sovint ja recullen les lleis vigents però que potser no es compleixen prou, cal pensar-hi de cara a la redacció de la nova llei.</p>"]
Autoria de la versió
Avatar: Associació d'Entitats Locals Propietàries Forestals de Catalunya Associació d'Entitats Locals Propietàries Forestals de Catalunya
Versió creada el 27/10/2023 13:13