" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de llei de l’Estatut dels municipis rurals

Consulta pública prèvia a l'elaboració de l’avantprojecte de llei de l’Estatut dels municipis rurals

Fase 2 de 2
Retorn 14/06/2022 - 14/07/2022
Fases del procés

Canvis a "Mesures en matèria urbanística i d’ordenació"

Versions

Versió 1

Avatar: Associació de Micropobles de Catalunya Associació de Micropobles de Catalunya
13/06/2022 16:31
Versions 1 Torna a la proposta