" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de llei de l’Estatut dels municipis rurals

Consulta pública prèvia a l'elaboració de l’avantprojecte de llei de l’Estatut dels municipis rurals

Fase 2 de 2
Retorn 14/06/2022 - 14/07/2022
Veure les fases

36 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Origen
Les mesures per lluitar contra el canvi climàtic i concretament les destinades a reduir el pes...
 • Creat el
  08/06/2022
 • Número de comentaris: 1
S'adjunten a continuació les aportacions de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques a la...
Fiscalitat diferenciada potenciant les activitats econòmiques rurals; aprofitar les oportunitats...
Es fan consideracions sobre la consulta de l'Avantprojecte de llei de Governs locals i sobre...
Serveis bancaris: garantir el servei de caixer sense cost i la no discriminació hipotecària...
Plans de gestió forestal vinculats al CO2
Plans de manteniment selectiu de les lleres dels rius...
Una qüestió bàsica, a partir del principi de diferenciació, és garantir l’accés a tots els...
S’han de centralitzar algunes funcions administratives, i prestar-les a través de Diputacions o...
Actualment, hi ha disgregat pels termes municipals multitud de construccions que no poden ser...
 • Creat el
  16/05/2022
 • Número de comentaris: 0
1.    Anàlisi de potencialitats i planificació estratègica:
Cada municipi ha de tenir el seu pla...
La Generalitat hauria de fixar per llei ajuts directes a les famílies amb persones menors d’edat...
Els ajuntaments no poden fer-se càrrec dels serveis que ofereixen fent-los ineficient i resultant...
 • Creat el
  16/05/2022
 • Número de comentaris: 0
Comunitats de municipis: Facilitar la constitució, contractació i finançament.
Reorganització...
La llei hauria de potenciar el paper de les comunitats de municipis com a mecanisme de gestió...
S'ha de potenciar l’educació i formació professional en el món rural, amb atenció especial al...
S’ha de reconèixer la figura de l’habitant del món rural: pagès, ramader, autònom en general,...
S’hauria de preveure un règim d’incentius fiscals en impostos autonòmics (o franges autonòmiques...
Els serveis prestats en relació amb les activitats o, si escau, finques o obres emplaçades en...
La llei d’urbanisme ha de contemplar la diversitat del territori i facilitar el desenvolupament...
Les plantes de tractament de residus s’han d’implantar prop del lloc on es generen i les de...