" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de llei de l’Estatut dels municipis rurals

Consulta pública prèvia a l'elaboració de l’avantprojecte de llei de l’Estatut dels municipis rurals

Fase 2 de 2
Retorn 14/06/2022 - 14/07/2022
Veure les fases

36 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Origen
S'ha de potenciar l’educació i formació professional en el món rural, amb atenció especial al...
Les plantes de tractament de residus s’han d’implantar prop del lloc on es generen i les de...
Promoure la recerca i la innovació en activitats del sector primari i del món rural...
Es fan consideracions sobre la consulta de l'Avantprojecte de llei de Governs locals i sobre...
La Generalitat hauria de fixar per llei ajuts directes a les famílies amb persones menors d’edat...
Creació d’una borsa d’habitatge públic de lloguer a cada micropoble.
El Govern hauria de...
La llei hauria d’esvair qualsevol dubte sobre la no jerarquia ni submissió en les relacions...
 • Creat el
  06/06/2022
 • Número de comentaris: 3
Els serveis prestats en relació amb les activitats o, si escau, finques o obres emplaçades en...
Considerar prioritari el desenvolupament rural amb implantació d’activitats i iniciatives en el...
Actualment, hi ha disgregat pels termes municipals multitud de construccions que no poden ser...
 • Creat el
  16/05/2022
 • Número de comentaris: 0
S’ha d’apropar l’exercici de les competències al ciutadà, no a l’administració. Ha de ser una...
 • Creat el
  06/06/2022
 • Número de comentaris: 1
Els ajuntaments no poden fer-se càrrec dels serveis que ofereixen fent-los ineficient i resultant...
 • Creat el
  16/05/2022
 • Número de comentaris: 0
Preveure l'atenció específica als municipis rurals i la representació institucional d'aquests en...
S’ha de reconèixer la figura de l’habitant del món rural: pagès, ramader, autònom en general,...
La llei d’urbanisme ha de contemplar la diversitat del territori i facilitar el desenvolupament...
Malgrat que els índexs de criminalitat en les zones rurals són baixos, també hi ha una realitat...
Els municipis rurals han de tenir un règim urbanístic molt més senzill, amb tramitació directa i...
-Ha d'ordenar i corregir els desequilibris rurals i respondre al “debat sobre el territori i amb...
S'adjunten a continuació les aportacions de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques a la...
S’han de centralitzar algunes funcions administratives, i prestar-les a través de Diputacions o...