" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de llei de l’Estatut dels municipis rurals

Consulta pública prèvia a l'elaboració de l’avantprojecte de llei de l’Estatut dels municipis rurals

Fase 2 de 2
Retorn 14/06/2022 - 14/07/2022
Fases del procés

36 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Origen
La Generalitat hauria de fixar per llei ajuts directes a les famílies amb persones menors d’edat...
S'ha de potenciar l’educació i formació professional en el món rural, amb atenció especial al...
Una qüestió bàsica, a partir del principi de diferenciació, és garantir l’accés a tots els...
La llei hauria de potenciar el paper de les comunitats de municipis com a mecanisme de gestió...
Plans de gestió forestal vinculats al CO2
Plans de manteniment selectiu de les lleres dels rius...
Garantir un territori interconnectat amb mobilitat sostenible a través de xarxes i nòduls...
S'adjunten a continuació les aportacions de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques a la...
L’Estatut hauria de respondre a tres principis fonamentals:
El de diferenciació: No es pot...
S’han de centralitzar algunes funcions administratives, i prestar-les a través de Diputacions o...
Els serveis prestats en relació amb les activitats o, si escau, finques o obres emplaçades en...
S’ha d’apropar l’exercici de les competències al ciutadà, no a l’administració. Ha de ser una...
 • Creat el
  06/06/2022
 • Número de comentaris: 1
Comunitats de municipis: Facilitar la constitució, contractació i finançament.
Reorganització...
S’ha d’apropar l’exercici de les competències al ciutadà, no a l’administració. Ha de ser una...
 • Creat el
  06/06/2022
 • Número de comentaris: 1
Fiscalitat diferenciada potenciant les activitats econòmiques rurals; aprofitar les oportunitats...
Creació d’una borsa d’habitatge públic de lloguer a cada micropoble.
El Govern hauria de...
S’ha de reconèixer la figura de l’habitant del món rural: pagès, ramader, autònom en general,...
Serveis bancaris: garantir el servei de caixer sense cost i la no discriminació hipotecària...
Les mesures per lluitar contra el canvi climàtic i concretament les destinades a reduir el pes...
 • Creat el
  08/06/2022
 • Número de comentaris: 1
Es fan consideracions sobre la consulta de l'Avantprojecte de llei de Governs locals i sobre...
Penalitzar la tinença d'edificacions dintre del nucli urbà sense ús, cases sense manteniment o...
 • Creat el
  16/05/2022
 • Número de comentaris: 0