" class="part-icon-bars">

Participa al Pla director urbanístic de l'activitat econòmica de la Conca d'Òdena

#ConcaParticipa Procés participatiu del Pla director urbanístic de l'activitat econòmica de la Conca d'Òdena

Fase 4 de 4
Fase de retorn 02/03/2021 - 15/12/2021
Fases del procés
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Procés

EL PDUAECO i el seu procés participatiu

El Pla director urbanístic de l’activitat econòmica de la Conca d’Òdena (PDUAECO) neix de la voluntat dels municipis que integren la Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d’Òdena: Igualada, Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui, Òdena, La Pobla de Claramunt, Jorba i Castellolí, de portar a terme el desenvolupament de noves activitats empresarials a la zona, promovent i potenciant la instal·lació de noves inversions i donant suport a la consolidació del teixit empresarial existent.

La Conca d’Òdena es caracteritza històricament per tenir una important activitat industrial i terciària. Actualment, l’objectiu comú dels municipis que integren aquest territori és fomentar l’activitat empresarial en sectors estratègics especialitzats com el gènere de punt, les TIC, els adobats de pell, el metall, la química i la salut, entre d’altres i la seva possible vinculació amb entitats de recerca i transferència, campus universitari, centres de formació professional i empresarial.

El Pla director urbanístic de la Conca d’Òdena (PDUCO), publicat l’any 2009, delimita uns àmbits anomenats d’eventual transformació, entre els quals hi ha diversos sectors d’activitat econòmica que poden ser classificats com a sòl urbanitzable pel planejament urbanístic municipal. Deu anys més tard, es constata que el desenvolupament previst pel PDUCO no es correspon amb la conjuntura socio-econòmica i les dinàmiques d’activitat econòmica actuals.

En aquest context s’esdevé oportú considerar la possibilitat de plantejar un nou PDU d’àmbit supramunicipal i rellevància econòmica, que permeti l’execució directa d’àmbits de desenvolupament urbanístic de caràcter estratègic i que coordini, potenciï i dinamitzi els diferents sectors productius i econòmics englobats en el territori, tot tenint en compte l’establiment de determinacions sobre un desenvolupament urbanístic sostenible, la mobilitat de les persones i mercaderies i el transport públic, i la protecció i gestió adequada del medi ambient i del patrimoni natural i cultural i paisatge, per tal de mantenir els valors culturals, històrics i identitaris que distingeixen la Conca d’Òdena.

Amb aquest objectiu, el Conseller del Departament de Territori i Sostenibilitat, resol iniciar la formulació del PDUAECO i encarrega la seva redacció a la Secretaria de l’Agenda Urbana i Territori en col·laboració amb l’INCASÒL i amb la participació dels ajuntaments que formen part de la Mancomunitat iIntermunicipal de la Conca d’Òdena. En aquest context s’inicia un procés participatiu que recollirà les propostes de la població i els actors implicats i que ha de permetre incorporar aportacions de la ciutadania i la societat civil en relació al model de desenvolupament econòmic i les possibles ubicacions de futures activitats econòmiques.

Donat el moment excepcional en el que estem vivint a causa de la pandèmia de COVID-19, s’han pres mesures extraordinàries per a la protecció de la salut de la ciutadania que han fet adaptar tot el procés participatiu a mitjans telemàtics. Tota la informació sobre el procés participatiu i l’accés als canals de participació estan disponibles al portal participa.gencat.cat des del 3 de juny de 2020.

Objectius del procés participatiu

  • Facilitar la divulgació i comprensió dels continguts dels treballs del PDUAECO
  • Recollir diferents perspectives i propostes sobre el model econòmic de la Conca d’Òdena
  • Deliberar al voltant de les possibles localitzacions d’implantació de nova activitat econòmica.
  • Detectar necessitats que puguin ser recollides pel PDUAECO


Quins són els eixos del debat?

  • El model econòmic i social de la Conca d’Òdena 
  • Valors ambientals, paisatgístics, patrimonials i culturals. 
  • Possibles emplaçaments per a la implantació de nova activitat econòmica 


Qui pot participar?

Estan convidades a participar totes les persones i entitats vinculades a la Conca d'Òdena.


Quins impactes tindrà aquest procés participatiu?

Els resultats i propostes recollides durant el procés participatiu no tenen caràcter directament vinculant, però sí podran tenir incidència i ser incorporades en el PDUAECO.

Les institucions responsables en primer lloc difondran els resultats del procés participatiu, de totes les activitats i canals de participació que s’hauran dut a terme, mitjançant el portal participa.gencat.cat.

Aquests resultats seran valorats abans de l’aprovació inicial, i s'incorporaran aquelles propostes que es valorin positivament. Posteriorment a l’aprovació inicial del PDUAECO, es farà un retorn a la ciutadania explicant quines aportacions han estat incorporades i quines s’han desestimat, juntament amb una explicació sobre els motius de la seva inclusió o exclusió.

Les teves propostes Veure tots (108)

Una proposta d'aquesta magnitud hauria d'anar publicada als programes electorals municipals i...
Veure tots (108)
Departament Departament de Territori
Grup promotor Secretaria de l'Agenda Urbana i Territori i Mancomunitat de la Conca d'Òdena
Unitat promotora Secretaria de l'Agenda Urbana i Territori/ Mancomunitat de la Conca d'Òdena
Entitats dinamitzadores Raons Públiques Cooperativa
Disposa de retorn
Data d'inici 03 de Juny de 2020
Data de finalització 30 de Novembre de 2020
Referència: II-PART-2020-05-333

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/PDUAECOConcaOdena/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/PDUAECOConcaOdena/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>