" class="part-icon-bars">

La qualitat acústica i de cel nocturn del Parc Natural de la Serra de Montsant a debat

#PNMontsant Procés participatiu per elaborar el pla de mesures per preservar i millorar la qualitat acústica i del cel nocturn del Parc Natural de la Serra de Montsant

Fase 3 de 3
Retorn 01/08/2023 - 31/12/2023
Fases del procés

Propostes recollides en el debat de 18 de juliol 2023 (Prades) (3 de 4)

31/07/2023 19:13  

A falta de les actes de les reunions presencials dels dies 18, 21 i 26 de juliol, simplement voldria deixar constància dels punts més rellevants que es varen comentar en la reunió del dia 26 de juliol de 2023:

3.- Proposta de modificació legal: obligar a que totes les ordenances municipals de urbanisme obliguin a complir la legislació relativa a contaminació lumínica quan es concedeixin noves llicències d’obres

Referència: II-PROP-2023-07-87014
Versió 1 (de 1) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/PNMONTacustica/f/3779/proposals/87014/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/PNMONTacustica/f/3779/proposals/87014/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0.0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0.0%)

Cap comentari amb vots

Thank you for your article. This tool can help users and minimize negative impacts on lighting, especially urban planning and permitting concessions for new construction or other requirements. bridge.

Deixa el teu comentari

Inicia la sessió amb el teu compte o registra't per afegir el teu comentari.

Carregant els comentaris ...