" class="part-icon-bars">

Procés participatiu per a l'elaboració del PRUG de l'àmbit marí del Parc Natural de Cap de Creus

#PRUGCapdeCreus Pla Rector d'Ús i Gestió del Parc Natural de Cap de Creus

Fase 4 de 4
Participació Pública 27/09/2022 - 14/11/2022
Fases del procés

Reserves Naturals parcials: zones d'excel·lencia per tots

29/01/2021 15:35  
Les zones en RNP són zones d’excel.lència segons qui hi operi. Pel busseig, són zones d’excel.lència i en limiten les nostres activitats. En canvi, per la pesca professional ( d’alt impacte mediambiental ) són zones d’explotació. No és just. Si es consideren les RNP com zones d’excel.lència ho ha de ser per tots els sectors o per cap dels qui hi opera. Proposta: Que les zones RNP siguin zones d’excel.lència per tots, amb prohibició d'activitats extractivas.
Referència: II-PROP-2021-01-80363
Versió 1 (de 1) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/PRUG-PNCapdeCreus/f/2862/proposals/80363/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/PRUG-PNCapdeCreus/f/2862/proposals/80363/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0.0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0.0%)

Cap comentari amb vots

tal i com diu l'Eduard a una altra proposta: Mala zona de la proposada per captura i solta?commentId=48847

queda clar que per a una bona recuperació de la zona s'ha de promoure el no-take, no deixar extreure a ningú (professionals inclosos) a les zones RNP.

D'aquesta manera cadascú pot gaudir de les seves activitats i a l'hora es permet la recuperació del medi.

Una zona d'excelència dintre de qualsevol PN, és una zona on es busca mantenir el medi el més intacte possible, i així tots els sectors implicats poden gaudir de les oportunitats que el medi ofereix als voltans d'aquesta zona. És evident que el canvi climàtic i la activitat humana estan acaban amb els recursos naturals que queden, i el fet de que existéixin aquestes zones allibera als PN de tal pressió. Per tant, qualsevol activitat que afecti a la protecció d'aquestes zones hauria d'estar prohibida, per poder realitzarla en zones de menys impacte del voltan. Qualsevol activitat extractiva (sigui profesional com d'esbarjo) està modificant l'estructura ecológica que es busca protegir, i el fet de retornar un peix a l'aigua (captura i solta) no garantitza que l'esser humà no està malmentent el medi. (Un esser viu que experimenta una disminució brusca de pressió de més d'1 ATM, pateix una enfermetat descompresiva i per tant queda malmés de manera casi sempre irreversible).

Conversa amb OSCAR

Crec que com a reserva natural, s'ha de mirar de protegir el medi natural, però com a submarinista, no ho trobo bé que el busseig no es pugui fer i en canvi la pesca si. En el nostre mon, la regla bàsica és: no treiem res, no deixem res. Amb aquesta premisa considero que si el que es pretén és preservar i recuperar aquestes àrees, la pesca també hi hauria d'estar limitada, ja que la pesca si que pot modificar el medi ambient i no permetre la recuperació d'aquestes zones, que crec que és el que es vol aconseguir.

Buenas Oscar,
En el Prug actual, el buceo esta permitido en las reserves (RNP). Solamente esta limitado. Pero la pesca profesional no tiene limite, pueden seguir explotando las RNP, como ahorra. Vaya RNP de fachada que nos propone la Gencat !

Conversa amb Eduard

No és just que volgueu ser l'únic sector que pugui dur a terme una activitat a aquesta zona! La pesca en aquestes zones amb tanta fauna és una tradició. Com ja coneixeu és una zona rica amb una activitat pesquera reduïda. La prohibició d'aquestes activitats no tindran cap impacte rellevant sobre l'ecosistema de Cap de Creus. Només vol ser una regulació arbitrària amb un rerefons de interessos econòmics, com sempre.

Puntualitzant que a Catalunya i a Espanya el busseig recreatiu és un sector ínfim comparat amb altres sectors (pesques recreatives i professionals...) i per tan els interessos que pugui tenir qualsevol administració en afavorir aquest sector no es més que el fet que es més sostenible per el medi, ja que efectua una activitat contemplativa (a part d'ajudar en la conservació i controls del fons marí grácies a activitats de voluntariat i estudis).
En cap moment es diu que el busseig hagi de ser la única activitat que es realitzi en les RNP (com a zónes d'excel·ència). Hi ha moltes altres activitats contemplatives que no son agressives amb el medi i poden ajudar també a la conservació de l'espai. L'Administració ha de cumplir amb uns requisits de sostenibilitat i si es vol conservar un espai natural, s'han de fer certes limitacions:
RNI: cap activitat, ni contemplativa ni extractiva
RNP: cap activitat extractiva, si contemplativa
Resta del PN: si contemplativa, extractiva regulada

RNI: cap activitat, ni contemplativa ni extractiva
RNP: cap activitat extractiva, si contemplativa
Resta del PN: si contemplativa, extractiva regulada

Totalment d'acord amb el què dius, el problema és que s'inventen un tercer tipus de zona que no és ni RNI ni RNP.

I estic d'acord amb el fet de que la pesca és un valor tradicional que s'ha de preservar. Sobretot donar énfasi en la pesca professional artesanal, que es realitza en petites embarcacions i amb una cultura molt antiga a redera. El que s'ha de regular son les quantitats d'embarcacions d'esbarjo que, grácies al augment d'empreses de lloguer i la competitivitat amb els preus dels materials, qualsevol pot venir a pescar indiscriminadament i sense gaire coneixement en zones considerádes "Reserves". Aixó afecta a tots els sectors máritims implicats amb el Parc (no només al busseig, com tu dius), menys als que hi treuen profit (quanta més gent vingui amb mi a pescar, millor).

Deixa el teu comentari

Inicia la sessió amb el teu compte o registra't per afegir el teu comentari.

Carregant els comentaris ...