" class="part-icon-bars">

Procés participatiu del Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement

#PNSC Coneixement Creem una nova generació de coneixement col·lectiu!

Fase 1 de 1
Procés participatiu del PN@SC 30/07/2019 - 05/12/2019
Fases del procés

Divulgació activitat professional

23/10/2019 22:27  
Promoure la divulgació als medis de comunicació (p.e. programes TV) i a les escoles de les diferents activitats professionals per tal de que els nens i joves puguin entendre millor qui fa que i descobrir les seves vocacions (p.e. ámbit industrial o científic, agricultura, ramaderia, emprenedoria). Una manera d'atraure candidats potencials, de promoure la creació d'empreses especialitzades, de dignificar uns sectors d'alt valor afegit sovint oblidats. #Coneixement
Referència: II-PROP-2019-10-76390
Versió 1 (de 1) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/PacteNacSocConeixement/f/2706/proposals/76390/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/PacteNacSocConeixement/f/2706/proposals/76390/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

1 a favor (100.0%)

A favor  És una bona idea. Ja es fan activitats (setmana de la ciència, per exemple) i els investigadors regularment escriuen als diaris (per iniciativa pròpia o invitats) o els centres de recerca s'encarreguen de comunicar els nous descobriments quan es publiquen. Seria molt interessant que es pogués promoure també d'una forma mes definida, amb ajudes/complements econòmics, que es valorés/quantifiqués millor al nostre currículum, etc...

0 en contra (0.0%)

Cap comentari amb vots