" class="part-icon-bars">

Procés participatiu del Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement

#PNSC Coneixement Creem una nova generació de coneixement col·lectiu!

Fase 1 de 1
Procés participatiu del PN@SC 30/07/2019 - 05/12/2019
Fases del procés

Acostar els sectors públic i privat

24/10/2019 08:54  
- Cal alinear-los. El sistema públic de recerca és un sistema que té una cultura i manera de funcionar, i l’empresa un altre. - Afavorir que el sector privat conegui l’oferta tecnològica i els recursos que ofereixen els organismes públics d’investigació (OPIS). - El sector públic de recerca, ha de conèixer les necessitats i expectatives del privat i tenir-les en compte a l’hora d’investigar. - Tots dos sectors han d’apropar les seves maneres de funcionar; això és, dotar de més agilitat al sector públic (flexibilitzant d’alguna manera els processos administratius, minimitzant la burocràcia, estenent l’administració electrònica i la simplificació administrativa...) i potenciar una major acceptació per part del sector privat de les garanties i límits del públic. - Funcionar en el marc d’una estratègia global on cada acció concreta de transferència estigui connectada i enforteixi la totalitat. Els actors de transferència i tecnologia ja van a les empreses, però és picar a porta freda. Hi ha portals, hi ha la xarxa EN d’innovació, hi ha iniciatives privades... hi ha una plataforma on intenten acostar oferta – demanda. Però tot són accions d’una eficàcia limitada. - Comptar amb persones en l’organització que parlin el llenguatge de l’altre: recerca i empresa. #Coneixement ##PNSC

Trobades relacionades:

Sant Cugat - Innovació i transferència del sistema de coneixement
21 Octubre 2019
19:00 - 21:30
· Mesures per a l’atracció de la inversió privada en innovació. · Startups: impuls i competitivitat global · Relacions entre la política científica i la d’innovació. · Efectes de l’automatització en el món laboral i la seva relació amb la innovació i la incorporació de tecnologia i coneixement en les empreses. · Revolució tecnològica i innovació.  Resultats de la sessió:

Llistat d'adhesions

Referència: II-PROP-2019-10-76391
Versió 1 (de 1) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/PacteNacSocConeixement/f/2706/proposals/76391/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/PacteNacSocConeixement/f/2706/proposals/76391/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

1 a favor (100.0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0.0%)

Cap comentari amb vots