" class="part-icon-bars">

Procés participatiu del Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement

#PNSC Coneixement Creem una nova generació de coneixement col·lectiu!

Fase 1 de 1
Procés participatiu del PN@SC 30/07/2019 - 05/12/2019
Fases del procés

Conèixer i donar visibilitat als recursos existents (tecnològics, agents, projectes, ajuts, ...)

29/10/2019 09:47  
- Crear una base de dades que aglutini els recursos existents al territori per a facilitar la creació d’aquests ecosistemes. La base de dades hauria d’incloure els agents públics i privats, els projectes, els recursos tecnològics i els ajuts. - L’objectiu de la base de dades hauria de ser connectar problemes, solucions i recursos financers (ajudes fiscals, subvencions, etc.). - D’aquesta manera es facilitaria la connexió i col·laboració públic-privat en el desenvolupament de solucions a problemes del territori. L’empresa privada sovint estaria disposada a invertir en solucions per a reptes que té plantejats l’administració pública i per les quals es podria trobar finançament. #Coneixement ##PNSC

Trobades relacionades:

Vegueria de les Terres de l'Ebre - Dimensió global del sistema del coneixement
24 Octubre 2019
19:00 - 21:30
Educació continuada. Treballadors i empreses. Relacions entre les estructures de recerca del sistema de coneixement. Governança de les universitats. Sistema de qualitat i coneixement Coneixement i cohesió territorial regions de coneixement. Participació dels territoris en la definició de les necessitats en l’accés al coneixement i en la definició de polítiques d’R+D+i. Definició, organització i funcions d’un ecosistema d’innovació territorial (EIT). Desenvolupament d’unitats territorials de coneixement. Satisfacció i participació edels estudiants. Qualitat de la docència. Ocupabilitat dels estudiants. Les infraestructures universitàries. Accés a la recerca. Resultats de la sessió:
Referència: II-PROP-2019-10-76406
Versió 1 (de 1) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/PacteNacSocConeixement/f/2706/proposals/76406/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/PacteNacSocConeixement/f/2706/proposals/76406/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots