" class="part-icon-bars">

Procés participatiu del Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement

#PNSC Coneixement Creem una nova generació de coneixement col·lectiu!

Fase 1 de 1
Procés participatiu del PN@SC 30/07/2019 - 05/12/2019
Fases del procés

Generar capacitat d’atracció d’inversions al territori

29/10/2019 09:49  
- Desenvolupar estratègies de discriminació positiva per a projectes territorials singulars. Com a territori no podem competir amb els grans pols d’atracció que tenim a prop (Camp de Tarragona, Barcelona...), cal un tractament específic i diferenciat, incentius que afavoreixin el dinamisme econòmic i social i reverteixin el despoblament que s’està produint. - Identificar les possibles causes d’atractivitat del territori i potenciar-les. - Facilitar la implantació de teixit empresarial, principalment endogen (sorgit del mateix territori) a través d’incentius. Difícilment podem esperar grans inversions en territoris d’aquestes característiques. Cal propiciar que persones vinculades al territori creïn projectes empresarials que aportin valor. - Incentivar les empreses del territori disminuint els costos de consum d’aigua i energia, atès que el territori és ric en aigua i productor d’energia. - Oferir recursos de capacitació i lideratge a les empreses del territori (Building Intelligent Management). - Fer pedagogia i incentivar fiscalment la inversió en I+D de les empreses #Coneixement ##PNSC

Trobades relacionades:

Vegueria de les Terres de l'Ebre - Dimensió global del sistema del coneixement
24 Octubre 2019
19:00 - 21:30
Educació continuada. Treballadors i empreses. Relacions entre les estructures de recerca del sistema de coneixement. Governança de les universitats. Sistema de qualitat i coneixement Coneixement i cohesió territorial regions de coneixement. Participació dels territoris en la definició de les necessitats en l’accés al coneixement i en la definició de polítiques d’R+D+i. Definició, organització i funcions d’un ecosistema d’innovació territorial (EIT). Desenvolupament d’unitats territorials de coneixement. Satisfacció i participació edels estudiants. Qualitat de la docència. Ocupabilitat dels estudiants. Les infraestructures universitàries. Accés a la recerca. Resultats de la sessió:
Referència: II-PROP-2019-10-76407
Versió 1 (de 1) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/PacteNacSocConeixement/f/2706/proposals/76407/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/PacteNacSocConeixement/f/2706/proposals/76407/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots