" class="part-icon-bars">

Procés participatiu del Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement

#PNSC Coneixement Creem una nova generació de coneixement col·lectiu!

Fase 1 de 1
Procés participatiu del PN@SC 30/07/2019 - 05/12/2019
Fases del procés

Aprovar una llei de muntanya que singularitzi el tractament de l’Alt Pirineu i Aran, fent-lo atractiu, especialment a nivell econòmic i fiscal

04/11/2019 14:24  
● Fa temps que es parla d’aprovar una nova llei de muntanya que reformi i actualitzi la vigent. Aquesta nova llei hauria de ser pensada per aquest territori i, per tant, incloure polítiques transversals que l’afecten; és a dir, hauria d’assentar les bases per afavorir el desenvolupament del territori. ● La llei de muntanya hauria d’estar feta i pensada per la gent del territori; és a dir, comptar amb la participació de les persones que hi viuen. ● La llei hauria d’incloure mesures per potenciar l’economia i l’ocupació en el territori. Cal tenir en compte que es genera ocupació quan existeix activitat econòmica, i per això s’han de desenvolupar activitats que generin valor al territori. ● Una d’aquestes mesures podria ser la de crear una “zona franca” del Pirineu, que englobés activitats per afavorir el sector agroalimentari extensiu i ecològics, sectors tecnològics dins un model sostenible de desenvolupament, i impulsés els sectors econòmics existents. ● D’altra banda, i per atreure a altres empreses, s’hauria de desenvolupar un model d’impostos diferenciat: rebaixar els impostos de l’IVA i l’IBI, activar sectors econòmics singulars a través d’afavorir inversions, i potenciar inversions per a la formació continuada de treballadores i treballadors, ja que actualment només depèn de l’esforç del sector privat. ● Actualment, s’ofereixen subvencions per afavorir la mobilitat de les empreses a altres parts del territori, però es tracta d’un sistema insuficient perquè no està coordinat entre les diferents administracions i àrees que les ofereixen. #Coneixement ##PNSC

Trobades relacionades:

Vegueria de l'Alt Pirineu i era Val d'Aran - Dimensió global del sistema del coneixement
29 Octubre 2019
18:00 - 20:30
Educació continuada. Treballadors i empreses. Relacions entre les estructures de recerca del sistema de coneixement. Governança de les universitats. Sistema de qualitat i coneixement Coneixement i cohesió territorial regions de coneixement. Participació dels territoris en la definició de les necessitats en l’accés al coneixement i en la definició de polítiques d’R+D+i. Definició, organització i funcions d’un ecosistema d’innovació territorial (EIT). Desenvolupament d’unitats territorials de coneixement. Satisfacció i participació edels estudiants. Qualitat de la docència. Ocupabilitat dels estudiants. Les infraestructures universitàries. Accés a la recerca. Resultat de la sessió:

Llistat d'adhesions

Referència: II-PROP-2019-11-76563
Versió 1 (de 1) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/PacteNacSocConeixement/f/2706/proposals/76563/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/PacteNacSocConeixement/f/2706/proposals/76563/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0.0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0.0%)

Cap comentari amb vots