" class="part-icon-bars">

Procés participatiu del Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement

#PNSC Coneixement Creem una nova generació de coneixement col·lectiu!

Fase 1 de 1
Procés participatiu del PN@SC 30/07/2019 - 05/12/2019
Fases del procés

Millorar la qualitat dels serveis educatius del territori per afavorir l’arrelament i la generació de possibilitats per al jovent de l’Alt Pirineu i A

04/11/2019 14:25  
● S’ha de tenir en compte que sovint es parla d’arrelar al jovent del territori, quan el que elles i ells volen és anar a estudiar a Barcelona perquè els pot resultar més atractiu. Tanmateix, també existeix possible alumnat de fora del Pirineu que vol venir a realitzar estudis al territori però que no té on residir, ja que no existeixen residències d’estudiants ni oferta de lloguer. Per això, caldria dotar al territori d’infraestructures i serveis per donar resposta a la necessitat habitacional d’aquest possible alumnat. ● Per aconseguir una oferta formativa de qualitat i atractiva per al jovent del territori, cal donar resposta a necessitats molt bàsiques: disposar d’unes bones infraestructures tecnològiques o comptar amb una plantilla docent arrelada al territori; en aquest sentit, la rotació de la docència que es dóna en el nostre territori és un problema que també acaba afectant la qualitat formativa, ja que es tracta de professionals que estan de pas i que no estan motivats per arrelar al jovent al territori. ● Per això, cal fer una posta pel sistema educatiu i vincular-lo a la cultura rural, fomentant el talent i el coneixement de base. ● Dotar de més pressupost a les infraestructures educatives. ● Repensar les relacions entre els diferents agents del sistema formatiu: centres d’escolarització bàsica, instituts i universitats. ● Fomentar la relació entre els diferents agents del sistema del coneixement, especialment entre els centres de formació universitaris i les empreses, amb l’objectiu de fer més atractiu el territori i assentar la professionalitat. ● Millorar i potenciar la relació entre la formació virtual i presencial, dotant al territori de les necessitats bàsiques per a cobrir aquesta formació virtual. #Coneixement ##PNSC

Trobades relacionades:

Vegueria de l'Alt Pirineu i era Val d'Aran - Dimensió global del sistema del coneixement
29 Octubre 2019
18:00 - 20:30
Educació continuada. Treballadors i empreses. Relacions entre les estructures de recerca del sistema de coneixement. Governança de les universitats. Sistema de qualitat i coneixement Coneixement i cohesió territorial regions de coneixement. Participació dels territoris en la definició de les necessitats en l’accés al coneixement i en la definició de polítiques d’R+D+i. Definició, organització i funcions d’un ecosistema d’innovació territorial (EIT). Desenvolupament d’unitats territorials de coneixement. Satisfacció i participació edels estudiants. Qualitat de la docència. Ocupabilitat dels estudiants. Les infraestructures universitàries. Accés a la recerca. Resultat de la sessió:
Referència: II-PROP-2019-11-76565
Versió 1 (de 1) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/PacteNacSocConeixement/f/2706/proposals/76565/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/PacteNacSocConeixement/f/2706/proposals/76565/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots