" class="part-icon-bars">

Procés participatiu del Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement

#PNSC Coneixement Creem una nova generació de coneixement col·lectiu!

Fase 1 de 1
Procés participatiu del PN@SC 30/07/2019 - 05/12/2019
Fases del procés

Oferir formació de qualitat adaptada a les singularitats del territori

04/11/2019 14:27  
● Al territori hi ha necessitats formatives que no se satisfan. Això és a causa que no hi ha prou alumnat per a complir les ràtios per obrir un cicle, ràtios que són iguals sigui com siguin les característiques de cada territori. Per això, caldria flexibilitzar les ràtios i adaptar-les al territori, especialment als de muntanya. ● Integrar en els centres de formació les diferents línies existents. Per exemple, existeix un sistema públic de formació per persones aturades que es podria integrar en els centres públics i privats existents, permetent que aquests poguessin emetre certificats de professionalitat. ● Un altre necessitat seria la formació contínua de les persones treballadores. Actualment, aquest recurs s’utilitza poc perquè existeixen poques empreses que ofereixin aquesta formació. Per a donar resposta es podria, d’una banda, oferir la formació de manera integrada en la formació per a persones aturades, i d’altra banda, millorar el treball en xarxa dels diferents agents del territori (sector empresarial i centres formatius) per tal que les empreses ofereixin aquesta possibilitat. ● Realitzar un estudi per adequar la demanda professional a l’oferta formativa, que permetés ajustar els perfils professionals. Aquest estudi podria ser elaborat mitjançant les cambres de comerç amb la participació dels centres formatius. ● D’altra banda, s’apunta que el 2015 es va aprovar una llei que ha d’aplicar la concertació territorial, i de la qual ja s’hauria d’haver aprovat el seu reglament. Segons aquesta llei, cada territori ha de tenir una estratègia laboral i econòmica acordada pels seus agents, a la qual s’hauria d’adaptar i ajustar l’oferta formativa existent. Caldria, doncs, aprovar ja aquest reglament. #Coneixement ##PNSC

Trobades relacionades:

Vegueria de l'Alt Pirineu i era Val d'Aran - Dimensió global del sistema del coneixement
29 Octubre 2019
18:00 - 20:30
Educació continuada. Treballadors i empreses. Relacions entre les estructures de recerca del sistema de coneixement. Governança de les universitats. Sistema de qualitat i coneixement Coneixement i cohesió territorial regions de coneixement. Participació dels territoris en la definició de les necessitats en l’accés al coneixement i en la definició de polítiques d’R+D+i. Definició, organització i funcions d’un ecosistema d’innovació territorial (EIT). Desenvolupament d’unitats territorials de coneixement. Satisfacció i participació edels estudiants. Qualitat de la docència. Ocupabilitat dels estudiants. Les infraestructures universitàries. Accés a la recerca. Resultat de la sessió:
Referència: II-PROP-2019-11-76569
Versió 1 (de 1) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/PacteNacSocConeixement/f/2706/proposals/76569/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/PacteNacSocConeixement/f/2706/proposals/76569/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots