" class="part-icon-bars">

Procés participatiu del Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement

#PNSC Coneixement Creem una nova generació de coneixement col·lectiu!

Fase 1 de 1
Procés participatiu del PN@SC 30/07/2019 - 05/12/2019
Fases del procés

Crear una borsa de treball específica i més ajustada a les especificitats del territori

04/11/2019 14:29  
● Les borses de treball dels sectors de docència i sanitat haurien de ser més específiques pel territori. ● Actualment, es donen casos de persones que ocupen un lloc perquè els permet baixar de número a les llistes o entrar a la mateixa llista, però no perquè vulguin venir al territori. ● Per això, les llistes de la borsa de treball d’interins haurien de ser per territoris i no per províncies. ● Considerar l’especialitat de mestre rural a les llistes de la borsa de treball. Seria una proposta relacionada amb la que es va presentar sobre detectar sectors que afavoreixin l’arrelament al territori. En aquest sentit, qualsevol docent hauria de poder treballar en un entorn rural si és el que vol. ● S’alerta també que algunes persones volen accedir-hi a places del territori, però que no és possibles per baix nombre de places i que les persones que les ocupen no es jubilen. #Coneixement ##PNSC

Trobades relacionades:

Vegueria de l'Alt Pirineu i era Val d'Aran - Dimensió global del sistema del coneixement
29 Octubre 2019
18:00 - 20:30
Educació continuada. Treballadors i empreses. Relacions entre les estructures de recerca del sistema de coneixement. Governança de les universitats. Sistema de qualitat i coneixement Coneixement i cohesió territorial regions de coneixement. Participació dels territoris en la definició de les necessitats en l’accés al coneixement i en la definició de polítiques d’R+D+i. Definició, organització i funcions d’un ecosistema d’innovació territorial (EIT). Desenvolupament d’unitats territorials de coneixement. Satisfacció i participació edels estudiants. Qualitat de la docència. Ocupabilitat dels estudiants. Les infraestructures universitàries. Accés a la recerca. Resultat de la sessió:
Referència: II-PROP-2019-11-76574
Versió 1 (de 1) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/PacteNacSocConeixement/f/2706/proposals/76574/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/PacteNacSocConeixement/f/2706/proposals/76574/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots