" class="part-icon-bars">

Procés participatiu del Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement

#PNSC Coneixement Creem una nova generació de coneixement col·lectiu!

Fase 1 de 1
Procés participatiu del PN@SC 30/07/2019 - 05/12/2019
Veure les fases

Potenciar mecanismes per captar finançament privat per la recerca

12/11/2019 12:44  
• Totes les mesures que es vulguin impulsar requereixen finançament suficient, no només públic sinó també privat.
• És necessari facilitar mecanismes per a captar finançament privat, tant sigui d’empreses com de la societat.
• Per fer-ho, es poden obrir plataformes estandarditzades de fàcil accés que permetin el micromecenatge.
• Organització de maratons per a la recollida de suports per a projectes, com a estratègia de difusió per arribar al conjunt de la societat.
• Agilitzar processos i establir mecanismes que permetin obtenir finançament a llarg termini, com per exemple royalties, i establir o adequar normes que els facilitin.
#Coneixement ##PNSC

Trobades relacionades:

Barcelona - Dimensió global del sistema de recerca. Infraestructures.
05 Novembre 2019
18:00 - 20:30

· Estat actual de les infraestructures de recerca

· Indicadors per a l’avaluació de l’impacte de la recerca

· Estratègia catalana sobre Ciència oberta

· Relacions entre el sistema de recerca públic i el sistema de recerca privat

· Productivitat científica i nivell d’inversió en R+D+i

· Llei de la ciència

Resultats de la sessió: