" class="part-icon-bars">

Procés participatiu del Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement

#PNSC Coneixement Creem una nova generació de coneixement col·lectiu!

Fase 1 de 1
Procés participatiu del PN@SC 30/07/2019 - 05/12/2019
Fases del procés

Potenciar mecanismes per captar finançament privat per la recerca

12/11/2019 12:44  
• Totes les mesures que es vulguin impulsar requereixen finançament suficient, no només públic sinó també privat. • És necessari facilitar mecanismes per a captar finançament privat, tant sigui d’empreses com de la societat. • Per fer-ho, es poden obrir plataformes estandarditzades de fàcil accés que permetin el micromecenatge. • Organització de maratons per a la recollida de suports per a projectes, com a estratègia de difusió per arribar al conjunt de la societat. • Agilitzar processos i establir mecanismes que permetin obtenir finançament a llarg termini, com per exemple royalties, i establir o adequar normes que els facilitin. #Coneixement ##PNSC

Trobades relacionades:

Barcelona - Dimensió global del sistema de recerca. Infraestructures.
05 Novembre 2019
18:00 - 20:30
· Estat actual de les infraestructures de recerca · Indicadors per a l’avaluació de l’impacte de la recerca · Estratègia catalana sobre Ciència oberta · Relacions entre el sistema de recerca públic i el sistema de recerca privat · Productivitat científica i nivell d’inversió en R+D+i · Llei de la ciència Resultats de la sessió:
Referència: II-PROP-2019-11-76862
Versió 1 (de 1) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/PacteNacSocConeixement/f/2706/proposals/76862/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/PacteNacSocConeixement/f/2706/proposals/76862/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots