" class="part-icon-bars">

Procés participatiu del Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement

#PNSC Coneixement Creem una nova generació de coneixement col·lectiu!

Fase 1 de 1
Procés participatiu del PN@SC 30/07/2019 - 05/12/2019
Fases del procés

Modificar el model de carrera docent i investigadora per a incentivar el desenvolupament de la transferència i la recerca aplicada.

22/11/2019 14:35  
• Per facilitar la transferència de coneixement a l’empresa, s’han d’implantar mesures que incentivin el nivell professional del personal docent i investigador. Actualment, només es valoren els “papers” però no treballar amb les empreses del territori. • Canviar el sistema d’acreditació del professorat perquè la transferència tingui un major valor. Fomentar que els grups de recerca treballin amb empreses del territori. • Facilitar que el sector empresarial ajudi a definir les línies de recerca a partir de les seves necessitats. • Fomentar els doctorats industrials. #Coneixement ##PNSC

Trobades relacionades:

Vegueria de Girona - Dimensió global del sistema del coneixement
14 Novembre 2019
18:00 - 20:30
Educació continuada. Treballadors i empreses. Relacions entre les estructures de recerca del sistema de coneixement. Governança de les universitats. Sistema de qualitat i coneixement Coneixement i cohesió territorial regions de coneixement. Participació dels territoris en la definició de les necessitats en l’accés al coneixement i en la definició de polítiques d’R+D+i. Definició, organització i funcions d’un ecosistema d’innovació territorial (EIT). Desenvolupament d’unitats territorials de coneixement. Satisfacció i participació edels estudiants. Qualitat de la docència. Ocupabilitat dels estudiants. Les infraestructures universitàries. Accés a la recerca. Resultats de la sessió:
Referència: II-PROP-2019-11-77080
Versió 1 (de 1) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/PacteNacSocConeixement/f/2706/proposals/77080/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/PacteNacSocConeixement/f/2706/proposals/77080/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots