" class="part-icon-bars">

Procés participatiu del Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement

#PNSC Coneixement Creem una nova generació de coneixement col·lectiu!

Fase 1 de 1
Procés participatiu del PN@SC 30/07/2019 - 05/12/2019
Veure les fases

Modificar el model de carrera docent i investigadora per a incentivar el desenvolupament de la transferència i la recerca aplicada.

22/11/2019 14:35  
• Per facilitar la transferència de coneixement a l’empresa, s’han d’implantar mesures que incentivin el nivell professional del personal docent i investigador. Actualment, només es valoren els “papers” però no treballar amb les empreses del territori.
• Canviar el sistema d’acreditació del professorat perquè la transferència tingui un major valor. Fomentar que els grups de recerca treballin amb empreses del territori.
• Facilitar que el sector empresarial ajudi a definir les línies de recerca a partir de les seves necessitats.
• Fomentar els doctorats industrials.
#Coneixement ##PNSC

Trobades relacionades:

Vegueria de Girona - Dimensió global del sistema del coneixement
14 Novembre 2019
18:00 - 20:30

Educació continuada. Treballadors i empreses.

Relacions entre les estructures de recerca del sistema de coneixement.

Governança de les universitats.

Sistema de qualitat i coneixement

Coneixement i cohesió territorial regions de coneixement.

Participació dels territoris en la definició de les necessitats en l’accés al coneixement i en la definició de polítiques d’R+D+i.

Definició, organització i funcions d’un ecosistema d’innovació territorial (EIT).

Desenvolupament d’unitats territorials de coneixement.

Satisfacció i participació edels estudiants.

Qualitat de la docència.

Ocupabilitat dels estudiants.

Les infraestructures universitàries.

Accés a la recerca.

Resultats de la sessió: