" class="part-icon-bars">

Procés participatiu del Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement

#PNSC Coneixement Creem una nova generació de coneixement col·lectiu!

Fase 1 de 1
Procés participatiu del PN@SC 30/07/2019 - 05/12/2019
Veure les fases

Considerar la sostenibilitat com un element clau en tots els projectes que es desenvolupin, també els de R+D+I

22/11/2019 14:36  
• La sostenibilitat ha de ser un element clau en tots els projectes i accions que es desenvolupin, tant siguin socials, econòmics, de recerca, etc.
• Per fer-ho, s’ha de potenciar l’economia circular.
• Eliminar o minimitzar els residus que es generin.
• Facilitar la interiorització de la sostenibilitat com a concepte en la vida de les persones.
• Millorar les infraestructures i potenciar les energies alternatives i renovables.
#Coneixement ##PNSC

Trobades relacionades:

Vegueria de Girona - Dimensió global del sistema del coneixement
14 Novembre 2019
18:00 - 20:30

Educació continuada. Treballadors i empreses.

Relacions entre les estructures de recerca del sistema de coneixement.

Governança de les universitats.

Sistema de qualitat i coneixement

Coneixement i cohesió territorial regions de coneixement.

Participació dels territoris en la definició de les necessitats en l’accés al coneixement i en la definició de polítiques d’R+D+i.

Definició, organització i funcions d’un ecosistema d’innovació territorial (EIT).

Desenvolupament d’unitats territorials de coneixement.

Satisfacció i participació edels estudiants.

Qualitat de la docència.

Ocupabilitat dels estudiants.

Les infraestructures universitàries.

Accés a la recerca.

Resultats de la sessió: