" class="part-icon-bars">

Procés participatiu del Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement

#PNSC Coneixement Creem una nova generació de coneixement col·lectiu!

Fase 1 de 1
Procés participatiu del PN@SC 30/07/2019 - 05/12/2019
Veure les fases

Desenvolupar una formació que entusiasmi a l’alumnat en les possibilitats professionals de futur

22/11/2019 14:37  
• S’ha de convidar a l’alumnat que esculli una opció formativa perquè aquesta l’entusiasmi i no només pel fet d’estudiar alguna cosa.
• Perquè això succeeixi s’ha de prestigiar la formació i implicar, també, al sector professional i empresarial.
• S’ha de donar llibertat acadèmica al personal docent en el desenvolupament del seu currículum. Actualment, es troben molt lligats a les estructures i cal adequar els plans de formació a la realitat professional.
• Implicar a les empreses en la formació que es dóna.
• Dotar de recursos tecnològics als centres.
• Potenciar la formació dual.
• Potenciar la transferència del coneixement i la recerca.
#Coneixement ##PNSC

Trobades relacionades:

Vegueria de Girona - Dimensió global del sistema del coneixement
14 Novembre 2019
18:00 - 20:30

Educació continuada. Treballadors i empreses.

Relacions entre les estructures de recerca del sistema de coneixement.

Governança de les universitats.

Sistema de qualitat i coneixement

Coneixement i cohesió territorial regions de coneixement.

Participació dels territoris en la definició de les necessitats en l’accés al coneixement i en la definició de polítiques d’R+D+i.

Definició, organització i funcions d’un ecosistema d’innovació territorial (EIT).

Desenvolupament d’unitats territorials de coneixement.

Satisfacció i participació edels estudiants.

Qualitat de la docència.

Ocupabilitat dels estudiants.

Les infraestructures universitàries.

Accés a la recerca.

Resultats de la sessió: