" class="part-icon-bars">

Procés participatiu del Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement

#PNSC Coneixement Creem una nova generació de coneixement col·lectiu!

Fase 1 de 1
Procés participatiu del PN@SC 30/07/2019 - 05/12/2019
Veure les fases

Detectar, acompanyar en el creixement, i retenir el talent.

22/11/2019 14:37  
• És important detectar en els inicis de cada alumne les seves potencialitats i habilitats, així com acompanyar-lo en el procés de creixement i elecció professional. Sovint hi ha famílies amb tradició d’una professió, la qual no té per què continuar el fill o filla. Per això, cal ser flexible i donar especial atenció a l’acompanyament.
• En la retenció del talent juga un paper important el sector empresarial. Cal implicar-lo perquè aquest potenciï l’establiment de vincles emocionals entre treballador/a i empresa, que permetin que la treballadora o treballador se senti valorat i vulgui romandre al territori.
#Coneixement ##PNSC

Trobades relacionades:

Vegueria de Girona - Dimensió global del sistema del coneixement
14 Novembre 2019
18:00 - 20:30

Educació continuada. Treballadors i empreses.

Relacions entre les estructures de recerca del sistema de coneixement.

Governança de les universitats.

Sistema de qualitat i coneixement

Coneixement i cohesió territorial regions de coneixement.

Participació dels territoris en la definició de les necessitats en l’accés al coneixement i en la definició de polítiques d’R+D+i.

Definició, organització i funcions d’un ecosistema d’innovació territorial (EIT).

Desenvolupament d’unitats territorials de coneixement.

Satisfacció i participació edels estudiants.

Qualitat de la docència.

Ocupabilitat dels estudiants.

Les infraestructures universitàries.

Accés a la recerca.

Resultats de la sessió: