" class="part-icon-bars">

Procés participatiu del Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement

#PNSC Coneixement Creem una nova generació de coneixement col·lectiu!

Fase 1 de 1
Procés participatiu del PN@SC 30/07/2019 - 05/12/2019
Fases del procés

Canviar el model educatiu per tal de focalitzar-ho en la tecnologia i adaptar-lo a la realitat actual

22/11/2019 14:38  
• És necessari enfocar el model educatiu en la tecnologia per tal d’adaptar-lo a la realitat actual. • Incidir en l’educació primària i l’ESO per tal de despertar el talent de l’alumnat, i que de vegades està amagat i es desconeix. • Exigir que el professorat sigui agent actiu en la seva adaptació a la realitat socioeconòmica. Actualment, molts i moltes professionals estan a la seva zona de confort i es resisteixen a canviar o adaptar els continguts que donen, fet que provoca una pèrdua de competitivitat en l’àmbit econòmic. • Exigir que el professional tingui una qualificació dual. No només hauria de conèixer els continguts teòrics per poder explicar la matèria, sinó també hauria de saber posar-los en pràctica i com aquests es posen en pràctica en el mon laboral. Així, aquesta explicació pot despertar el talent de l’alumnat. • En aquest sentit, es comenta que si la o el professional docent desconeix el sector, pot ser complicat que pugui despertar l’interès i el talent de l’alumnat. • Per poder despertar vocacions, s’hauria de potenciar que s’incorporin docents associats/des als centres educatius que hagin treballat en el sector empresarial i puguin aportar una nova mirada. • D’altra banda, també es podrien integrar temporalment a les empreses a docents perquè coneguin el sector, com a professors i professores en pràctiques. • En aquest sentit, es comenta que existeixen estades formatives pel professorat però que són temporals i voluntàries, motiu pel qual s’haurien de donar a conèixer i potenciar. • Incentivar i motivar la carrera professional del professorat, per evitar o reduir el desencís que tenen diversos/es professionals. • Dotar dels recursos didàctics i econòmics suficients per aconseguir aquest nou model educatiu adaptat a la realitat actual. • Finalment, s’incideix en què cal ja incorporar i donar major presència a les dones dins l’àmbit tecnològic (enginyeres), per tal de visibilitzar la seva tasca. #Coneixement ##PNSC

Trobades relacionades:

Vegueria de Girona - Dimensió global del sistema del coneixement
14 Novembre 2019
18:00 - 20:30
Educació continuada. Treballadors i empreses. Relacions entre les estructures de recerca del sistema de coneixement. Governança de les universitats. Sistema de qualitat i coneixement Coneixement i cohesió territorial regions de coneixement. Participació dels territoris en la definició de les necessitats en l’accés al coneixement i en la definició de polítiques d’R+D+i. Definició, organització i funcions d’un ecosistema d’innovació territorial (EIT). Desenvolupament d’unitats territorials de coneixement. Satisfacció i participació edels estudiants. Qualitat de la docència. Ocupabilitat dels estudiants. Les infraestructures universitàries. Accés a la recerca. Resultats de la sessió:
Referència: II-PROP-2019-11-77086
Versió 1 (de 1) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/PacteNacSocConeixement/f/2706/proposals/77086/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/PacteNacSocConeixement/f/2706/proposals/77086/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots