" class="part-icon-bars">

Procés participatiu del Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement

#PNSC Coneixement Creem una nova generació de coneixement col·lectiu!

Fase 1 de 1
Procés participatiu del PN@SC 30/07/2019 - 05/12/2019
Veure les fases

Aconseguir que el turisme es converteixi en generador de valor pel sistema, especialment a Girona

22/11/2019 14:40  
• El turisme és un sector cabdal a les comarques gironines, que a més incideix sobre la resta d’àmbits: social, professional, etc. És, doncs, un valor multisectorial.
• Per això, cal afavorir que sigui reconegut com un sector generador de valor per al territori, mitjançant el foment del coneixement de la investigació turística.
• S’ha de facilitar, també, la connexió entre els diferents actors implicats, que sovint estan dispersats i deslligats, i també considerant altres agents menys habituals en el sector com poden ser les escoles de negoci o l’ecosistema d’start-ups.
#Coneixement ##PNSC

Trobades relacionades:

Vegueria de Girona - Dimensió global del sistema del coneixement
14 Novembre 2019
18:00 - 20:30

Educació continuada. Treballadors i empreses.

Relacions entre les estructures de recerca del sistema de coneixement.

Governança de les universitats.

Sistema de qualitat i coneixement

Coneixement i cohesió territorial regions de coneixement.

Participació dels territoris en la definició de les necessitats en l’accés al coneixement i en la definició de polítiques d’R+D+i.

Definició, organització i funcions d’un ecosistema d’innovació territorial (EIT).

Desenvolupament d’unitats territorials de coneixement.

Satisfacció i participació edels estudiants.

Qualitat de la docència.

Ocupabilitat dels estudiants.

Les infraestructures universitàries.

Accés a la recerca.

Resultats de la sessió: