" class="part-icon-bars">

Procés participatiu del Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement

#PNSC Coneixement Creem una nova generació de coneixement col·lectiu!

Fase 1 de 1
Procés participatiu del PN@SC 30/07/2019 - 05/12/2019
Veure les fases

Fomentar la interrelació entre l’àmbit educatiu i el sector empresarial, per facilitar la innovació i la transferència de recerca.

26/11/2019 13:44  
-La recerca té un nivell molt digne a Catalunya, però no tant la transferència d’aquesta a l’empresa. No hi ha recursos per transferència. Hi ha un desconeixement molt gran entre les empreses i la Universitat.
-Caldria crear fòrums de diàleg, reflexió i priorització entre l’àmbit empresarial i universitari.
-Els espais d’interrelació entre l’àmbit educatiu i l’empresa no haurien de limitar-se a l’àmbit de les estructures directives, sinó estrendre aquesta interrelació als alumnes (saber què esperen els alumnes de les empreses i què esperen les empreses d’ells, per exemple).
-Seria bo també conèixer referents en transferència d’àmbit nacional i internacional
-També és fonamental transformar les metodologies d’aprenentatge des de la primària per a integrar i estimular la innovació entre l’alumnat. A batxillerat hi ha el treball de recerca que va en aquesta direcció, però aquest enfocament de la recerca cap a solucions concretes per a la societat caldria estimular-la des de ben petits.
#Coneixement ##PNSC

Trobades relacionades:

Vegueria Central - Dimensió global del sistema del coneixement
20 Novembre 2019
18:00 - 20:30

Educació continuada. Treballadors i empreses.

Relacions entre les estructures de recerca del sistema de coneixement.

Governança de les universitats.

Sistema de qualitat i coneixement

Coneixement i cohesió territorial regions de coneixement.

Participació dels territoris en la definició de les necessitats en l’accés al coneixement i en la definició de polítiques d’R+D+i.

Definició, organització i funcions d’un ecosistema d’innovació territorial (EIT).

Desenvolupament d’unitats territorials de coneixement.

Satisfacció i participació edels estudiants.

Qualitat de la docència.

Ocupabilitat dels estudiants.

Les infraestructures universitàries.

Accés a la recerca.

Resultats de la sessió: