" class="part-icon-bars">

Procés participatiu del Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement

#PNSC Coneixement Creem una nova generació de coneixement col·lectiu!

Fase 1 de 1
Procés participatiu del PN@SC 30/07/2019 - 05/12/2019
Fases del procés

Fomentar la interrelació entre l’àmbit educatiu i el sector empresarial, per facilitar la innovació i la transferència de recerca.

26/11/2019 13:44  
-La recerca té un nivell molt digne a Catalunya, però no tant la transferència d’aquesta a l’empresa. No hi ha recursos per transferència. Hi ha un desconeixement molt gran entre les empreses i la Universitat. -Caldria crear fòrums de diàleg, reflexió i priorització entre l’àmbit empresarial i universitari. -Els espais d’interrelació entre l’àmbit educatiu i l’empresa no haurien de limitar-se a l’àmbit de les estructures directives, sinó estrendre aquesta interrelació als alumnes (saber què esperen els alumnes de les empreses i què esperen les empreses d’ells, per exemple). -Seria bo també conèixer referents en transferència d’àmbit nacional i internacional -També és fonamental transformar les metodologies d’aprenentatge des de la primària per a integrar i estimular la innovació entre l’alumnat. A batxillerat hi ha el treball de recerca que va en aquesta direcció, però aquest enfocament de la recerca cap a solucions concretes per a la societat caldria estimular-la des de ben petits. #Coneixement ##PNSC

Trobades relacionades:

Vegueria Central - Dimensió global del sistema del coneixement
20 Novembre 2019
18:00 - 20:30
Educació continuada. Treballadors i empreses. Relacions entre les estructures de recerca del sistema de coneixement. Governança de les universitats. Sistema de qualitat i coneixement Coneixement i cohesió territorial regions de coneixement. Participació dels territoris en la definició de les necessitats en l’accés al coneixement i en la definició de polítiques d’R+D+i. Definició, organització i funcions d’un ecosistema d’innovació territorial (EIT). Desenvolupament d’unitats territorials de coneixement. Satisfacció i participació edels estudiants. Qualitat de la docència. Ocupabilitat dels estudiants. Les infraestructures universitàries. Accés a la recerca. Resultats de la sessió:
Referència: II-PROP-2019-11-77116
Versió 1 (de 1) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/PacteNacSocConeixement/f/2706/proposals/77116/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/PacteNacSocConeixement/f/2706/proposals/77116/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots