" class="part-icon-bars">

Procés participatiu del Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement

#PNSC Coneixement Creem una nova generació de coneixement col·lectiu!

Fase 1 de 1
Procés participatiu del PN@SC 30-07-2019 - 05-12-2019
Veure les fases

Canviar el sistema d’orientació a l’alumnat per accedir als estudis superiors.

03/12/2019 09:28  
• S’haurien de modificar els sistemes d’orientació per a l’accés als estudis superiors: revisar els mecanismes existents, incrementar el diàleg amb les famílies, ...
• L’existència de referents professionals per a l’alumnat és fonamental en la tria dels estudis (que coneguin diferents professions).
• Actualment, hi ha universitats que expliquen com són uns estudis determinats que ofereixen allà, quan el més adequat seria explicar com és estudiar una carrera determinada, es faci o no allà. Per exemple, oferir programes d’orientació sobre enginyeria, més que no informar sobre estudiar enginyeria en una universitat concreta.
• Caldria, doncs, “procedimentar” més el sistema.
• Es proposa eliminar les PAU (proves d’accés a la universitat), fer proves específiques per accedir a cada universitat que es vulgui, i reprendre un curs d’orientació universitària. Hem de tenir en compte que actualment es dedica tot un any a preparar les PAU. Aquest any es podria dedicar a conèixer les possibilitats professionals, les diferents opcions d’estudis, etc.
• Existeix la figura d’orientador als instituts, però s’hauria de revisar la seva funció perquè actualment és una figura una mica “deslluïda”.
#Coneixement ##PNSC

Trobades relacionades:

Mataró - Dimensió global de l'educació superior
28 Novembre 2019
18:00 - 20:30

· Participació de les empreses i les institucions públiques i privades en l’educació superior

· Governança del sistema universitari.

· Equitat del sistema d’educació superior.

· Sosteniment de la despesa del sistema d’educació superior.

· Estat actual de l’educació superior a Catalunya.

Resultats de la sessió: