" class="part-icon-bars">

Procés participatiu del Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement

#PNSC Coneixement Creem una nova generació de coneixement col·lectiu!

Fase 1 de 1
Procés participatiu del PN@SC 30/07/2019 - 05/12/2019
Fases del procés

Afavorir el diàleg i la col·laboració de la universitat amb el sector productiu i amb el tercer sector

03/12/2019 09:29  
• Proposta en base al model definit d’universitat oberta i innovadora. • Sovint sembla que des de la universitat només es forma a treballadors i treballadores productives dirigides a crear creixement econòmic, i no es pot focalitzar la universitat només en l’economia productiva. • Cal canviar la mentalitat i afavorir també la relació amb altres institucions i entitats o ONG, per ampliar la visió. Per exemple, es podrien fer les pràctiques en una associació veïnal o en un partit polític. • Hem de tenir en compte que focalitzar la universitat en el sistema productiu pot anar en contra de millorar la societat. Per exemple, és probable que molts projectes de recerca vagin en línies contràries a les tendències econòmiques i l’economia productiva, com poden ser reciclatge de plàstic, autoproducció de pa, o projectes per a compartir béns i serveis. • Tanmateix, també s’ha de mantenir el diàleg constant i directe amb el sector empresarial. Veient models d’altres països europeus com poden ser Dinamarca, Suècia o Regne Unit, veiem que la relació i col·laboració és directa i constant. • En aquests països, des de l’ensenyament superior es treballa amb el sector empresarial per crear ocupabilitat però també per configurar models on es potenciï l’ “estudiar per aprendre”. • En aquest sentit, cal parlar d’un model de sector empresarial que doni importància a la millora dels seus treballadors i treballadores, i que convergeixi cap a fer possible els Objectius de Desenvolupament Sostenible, fent possible una economia sostenible que tingui en compte els aspectes econòmics, socials i ambientals. #Coneixement ##PNSC

Trobades relacionades:

Mataró - Dimensió global de l'educació superior
28 Novembre 2019
18:00 - 20:30
· Participació de les empreses i les institucions públiques i privades en l’educació superior · Governança del sistema universitari. · Equitat del sistema d’educació superior. · Sosteniment de la despesa del sistema d’educació superior. · Estat actual de l’educació superior a Catalunya. Resultats de la sessió:
Referència: II-PROP-2019-12-77182
Versió 1 (de 1) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/PacteNacSocConeixement/f/2706/proposals/77182/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/PacteNacSocConeixement/f/2706/proposals/77182/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots