" class="part-icon-bars">

Procés participatiu del Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement

#PNSC Coneixement Creem una nova generació de coneixement col·lectiu!

Fase 1 de 1
Procés participatiu del PN@SC 30-07-2019 - 05-12-2019
Veure les fases

Facilitar el diàleg entre tots els nivells del sistema educatiu.

03/12/2019 09:30  
• Caldria que hi hagués un major diàleg entre els diferents nivells del sistema educatiu; no només entre l’educació superior sinó també amb la formació bàsica i la secundària.
• Es posa de manifest que a Catalunya la formació professional no està incorporada al sistema d’educació superior, ja que administrativament depenen de Departaments diferents.
• Caldria que tots els graus tinguessin una major vinculació. Per exemple, que la universitat pogués participar en la definició del currículum de secundària, i que el pas del grau mitjà a nivells superiors fos de manera més directa.
• És necessari un diàleg més natural entre els diferents nivells, relacionat amb els continguts i competències que es fan.
#Coneixement ##PNSC

Trobades relacionades:

Mataró - Dimensió global de l'educació superior
28 Novembre 2019
18:00 - 20:30

· Participació de les empreses i les institucions públiques i privades en l’educació superior

· Governança del sistema universitari.

· Equitat del sistema d’educació superior.

· Sosteniment de la despesa del sistema d’educació superior.

· Estat actual de l’educació superior a Catalunya.

Resultats de la sessió: