" class="part-icon-bars">

Procés participatiu del Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement

#PNSC Coneixement Creem una nova generació de coneixement col·lectiu!

Fase 1 de 1
Procés participatiu del PN@SC 30/07/2019 - 05/12/2019
Fases del procés

Distingir els dos models d’universitat existents (de recerca i de ciències aplicades), amb sistemes d’avaluació diferenciats.

03/12/2019 09:32  
• A Europa es contemplen dos models diferenciats d’universitats: la de recerca (research) i la de ciències aplicades (applied science), amb un model més professionalitzador. Són dos models que tenen, conseqüentment, dos models d’avaluació diferents, de certificació, de contractació de personal... • A Catalunya, cal explicitar aquests models i, sobretot, valorar-los i avaluar-los com a tal. Actualment, les d’applied science obtenen valoracions més baixes al ser comparades amb les de recerca, quan de fet s’haurien de valorar de manera diferent. Si es fes d’aquesta manera, les permetria ser capdavanteres. • Les de ciències aplicades tenen un enfocament més pràctic, amb graus de 4 anys, i un any de pràctiques. • Aquesta estratègia seria un com de la flexibilització del sistema d’educació superior que es comentava. • De forma pràctica, ja existeixen aquests dos models però cal explicitar-ho; fer-ho permetria acreditar de manera diferent a la universitat i considerar sistemes de valoració diferents. #Coneixement ##PNSC

Trobades relacionades:

Mataró - Dimensió global de l'educació superior
28 Novembre 2019
18:00 - 20:30
· Participació de les empreses i les institucions públiques i privades en l’educació superior · Governança del sistema universitari. · Equitat del sistema d’educació superior. · Sosteniment de la despesa del sistema d’educació superior. · Estat actual de l’educació superior a Catalunya. Resultats de la sessió:
Referència: II-PROP-2019-12-77186
Versió 1 (de 1) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/PacteNacSocConeixement/f/2706/proposals/77186/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/PacteNacSocConeixement/f/2706/proposals/77186/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots