" class="part-icon-bars">

Procés participatiu del Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement

#PNSC Coneixement Creem una nova generació de coneixement col·lectiu!

Fase 1 de 1
Procés participatiu del PN@SC 30/07/2019 - 05/12/2019
Fases del procés

Oferir facilitats i desenvolupar mesures per a potenciar l’excel·lència del professorat.

03/12/2019 09:33  
• Proposta en base al model definit d’universitat oberta i innovadora. • Per afavorir l’excel·lència cal incrementar els recursos i mitjans de tota mena. D’aquesta manera, també es facilitaria retenir i captar el talent. • Incidir en la formació continuada del docent, no només en l’àmbit de la seva expertise, sinó també en competències relacionades amb com fer aquesta docència. Que una o un docent es formi al llarg dels anys és un deure, i s’hauria d’incrementar el nivell d’exigència i oferir facilitats. Caldria que la formació continuada del professorat formés part del conjunt del sistema. • Un sistema podria ser que, per exemple, en lloc d’incorporar deu professionals s’incorporessin dotze. Durant dos anys, aquests dos de més estan formant-se i actualitzant-se, i al cap de dos anys, de manera rotativa, ells/es s’incorporen a la docència i altres dos o dues es formarien. • Revisar les carreres acadèmiques de docents, les vies d’accés a la universitat, i, si es diferenciessin els dos models d’universitats (recerca i ciències aplicades), avaluar el professorat d’acord amb les publicacions realitzades (universitats de recerca) o pel grau d’inserció laboral (ciència aplicades). • Desenvolupar projectes de recerca transversals, més enllà d’una única universitat. #Coneixement ##PNSC

Trobades relacionades:

Mataró - Dimensió global de l'educació superior
28 Novembre 2019
18:00 - 20:30
· Participació de les empreses i les institucions públiques i privades en l’educació superior · Governança del sistema universitari. · Equitat del sistema d’educació superior. · Sosteniment de la despesa del sistema d’educació superior. · Estat actual de l’educació superior a Catalunya. Resultats de la sessió:
Referència: II-PROP-2019-12-77187
Versió 1 (de 1) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/PacteNacSocConeixement/f/2706/proposals/77187/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/PacteNacSocConeixement/f/2706/proposals/77187/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots