" class="part-icon-bars">

Procés participatiu del Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement

#PNSC Coneixement Creem una nova generació de coneixement col·lectiu!

Fase 1 de 1
Procés participatiu del PN@SC 30/07/2019 - 05/12/2019
Fases del procés

Flexibilitzar el sistema de recerca per, entre d’altres, facilitar els projectes entre diverses universitats.

03/12/2019 09:33  
• Proposta en base al model definit d’universitat oberta i innovadora. • Actualment el sistema de recerca és tan poc flexible que no permet fer projectes amb altres universitats o agents de la recerca privada. • Cal afavorir la relació entre les diferents universitats i obrir la recerca perquè no es compti només la que es fa dins el món acadèmic. • Es parla de col·laboració per projectes, on puguin participar també altres universitats de l’estranger o del mateix país. Actualment és complicat perquè existeixen problemes associats als recursos i a les patents, a més que tothom vol ser l’autor o autora per aconseguir el crèdit. • En aquesta flexibilitat necessària, s’hauria de considerar també la recerca desenvolupada a l’àmbit privat, i que no té reconeixement des de l’àmbit acadèmic. • S’apunta que cada cop més es potencia la recerca en l’àmbit privat, però que encara és poc significativa l’aportació de l’empresa privada a la recerca bàsica. • D’altra banda, també es comenta que es disposa de personal investigador amb molta experiència en el sector, però que no pot treballar com a docent perquè no disposa de doctorat. • En aquest sentit, es comenta que el sistema de doctorat és molt rígid i que hauria de sorgir a partir d’un projecte d’investigació. La finalitat hauria de ser crear i compartir coneixement, més que no pas buscar el benefici propi. #Coneixement ##PNSC

Trobades relacionades:

Mataró - Dimensió global de l'educació superior
28 Novembre 2019
18:00 - 20:30
· Participació de les empreses i les institucions públiques i privades en l’educació superior · Governança del sistema universitari. · Equitat del sistema d’educació superior. · Sosteniment de la despesa del sistema d’educació superior. · Estat actual de l’educació superior a Catalunya. Resultats de la sessió:
Referència: II-PROP-2019-12-77188
Versió 1 (de 1) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/PacteNacSocConeixement/f/2706/proposals/77188/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/PacteNacSocConeixement/f/2706/proposals/77188/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots