" class="part-icon-bars">

Procés participatiu del Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement

#PNSC Coneixement Creem una nova generació de coneixement col·lectiu!

Fase 1 de 1
Procés participatiu del PN@SC 30/07/2019 - 05/12/2019
Veure les fases

Flexibilitzar el sistema de recerca per, entre d’altres, facilitar els projectes entre diverses universitats.

03/12/2019 09:33  
• Proposta en base al model definit d’universitat oberta i innovadora.
• Actualment el sistema de recerca és tan poc flexible que no permet fer projectes amb altres universitats o agents de la recerca privada.
• Cal afavorir la relació entre les diferents universitats i obrir la recerca perquè no es compti només la que es fa dins el món acadèmic.
• Es parla de col·laboració per projectes, on puguin participar també altres universitats de l’estranger o del mateix país. Actualment és complicat perquè existeixen problemes associats als recursos i a les patents, a més que tothom vol ser l’autor o autora per aconseguir el crèdit.
• En aquesta flexibilitat necessària, s’hauria de considerar també la recerca desenvolupada a l’àmbit privat, i que no té reconeixement des de l’àmbit acadèmic.
• S’apunta que cada cop més es potencia la recerca en l’àmbit privat, però que encara és poc significativa l’aportació de l’empresa privada a la recerca bàsica.
• D’altra banda, també es comenta que es disposa de personal investigador amb molta experiència en el sector, però que no pot treballar com a docent perquè no disposa de doctorat.
• En aquest sentit, es comenta que el sistema de doctorat és molt rígid i que hauria de sorgir a partir d’un projecte d’investigació. La finalitat hauria de ser crear i compartir coneixement, més que no pas buscar el benefici propi.
#Coneixement ##PNSC

Trobades relacionades:

Mataró - Dimensió global de l'educació superior
28 Novembre 2019
18:00 - 20:30

· Participació de les empreses i les institucions públiques i privades en l’educació superior

· Governança del sistema universitari.

· Equitat del sistema d’educació superior.

· Sosteniment de la despesa del sistema d’educació superior.

· Estat actual de l’educació superior a Catalunya.

Resultats de la sessió: