" class="part-icon-bars">

Procés participatiu del Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement

#PNSC Coneixement Creem una nova generació de coneixement col·lectiu!

Fase 1 de 1
Procés participatiu del PN@SC 30/07/2019 - 05/12/2019
Veure les fases

Ordenar les estructures del sistema de recerca i de transferència de coneixement.

03/12/2019 09:34  
• Ens hauríem de preguntar què fan les universitats per sostenir el sistema de recerca. Actualment s’han creat instituts i centres de recerca al marge del sistema universitari per poder fitxar a qui convingui, perquè a la universitat aquesta necessitat està limitada, fet que les impedeix ser més competitives.
• Cal apostar per la recerca que potencia la transferència del coneixement, i incloure aquestes estructures creades.
• S’hauria de posar ordre en tot aquest sistema d’estructures creades, que tot i tenir titularitat pública funcionen com a privades, fet que els atorga major flexibilitat. Caldria evitar duplicitats, flexibilitzar la universitat per tal que no hagi de crear centres de recerca per ser més àgil, etc.
• Són centres punters a escala mundial però que han marxat de la universitat, i s’han de crear estratègies perquè faci retorn i sufraguin el que s’ha invertit en elles. Potser, per exemple, que al cap de cinc anys faci un cert retorn econòmic del què la universitat va invertir en ell.
#Coneixement ##PNSC

Trobades relacionades:

Mataró - Dimensió global de l'educació superior
28 Novembre 2019
18:00 - 20:30

· Participació de les empreses i les institucions públiques i privades en l’educació superior

· Governança del sistema universitari.

· Equitat del sistema d’educació superior.

· Sosteniment de la despesa del sistema d’educació superior.

· Estat actual de l’educació superior a Catalunya.

Resultats de la sessió: