" class="part-icon-bars">

Procés participatiu per a la declaració del Parc Natural de les Muntanyes de Prades i aprovació del Pla de protecció del medi natural i del paisatge

Procés per orientar la normativa i l'ordenació del Pla de protecció del medi natural i del paisatge i valorar l'àmbit territorial del futur Parc Natural

Fase 4 de 4
Fase 4: Retorn del procés participatiu i següents passos 08/01/2024 - 31/03/2024
Fases del procés

Eix 1. Aportacions per al procés participatiu per a la declaració del PN de les Muntanyes de Prades

30/11/2023 00:20  

1.Creiem que la prevenció d'incendis és una prioritat crucial: millorar les infraestructures viàries, reduir la càrrega vegetal en zones crítiques i potenciar la silvopastura. La creació d'espais oberts i un mosaic agroforestal no només millorarà la prevenció d'incendis, sinó que també contribuirà a la potenciació de l’agricultura i la recuperació d’antics camps de conreu, així com la millora de l’estrat farratger en algunes zones (el text continua als comentaris)

Número d'adhesions1

Referència: II-PROP-2023-11-87714
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/ParcNaturalMuntanyesPrades/f/3938/proposals/87714/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/ParcNaturalMuntanyesPrades/f/3938/proposals/87714/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0.0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0.0%)

Cap comentari amb vots

(El text continua) També creiem que és necessari promoure la gestió forestal sostenible a escala de propietat, donat que una part significativa d'aquest espai és de propietat privada. La implementació de programes d'ajuts i incentius potenciarà l'adopció de pràctiques responsables, salvaguardant al mateix temps la preservació dels ecosistemes forestals. Cal destacar la importància de la fusta com a recurs renovable i sostenible. La seva utilització responsable, garantint pràctiques de tala sostenibles i reforestació, contribueix a la mitigació dels impactes ambientals negatius. La promoció d'usos innovadors de la fusta, com a material de construcció sostenible o altres aplicacions ecològiques, pot reforçar la demanda i la valorització d'aquest recurs forestal. A més, cal fomentar la diversificació dels productes forestals més enllà de la fusta tradicional, com per ex. encoratjant la comercialització de productes com bolets o plantes medicinals.

Comentari esborrat el 30/11/2023 00:44

3.Creiem que és fonamental conservar el patrimoni arquitectònic del PN, ja que no només contribueix a la identitat local, sinó que també pot tenir valor turístic i educatiu. La preservació d'aquestes edificacions pot incloure incentius per a la restauració i la conservació dels elements arquitectònics tradicionals.

Creiem que el Parc Natural (PN) pot liderar l'exploració d'oportunitats noves. En alguns casos, les edificacions rurals i les infraestructures ramaderes sense us podrien ser adaptades per a altres finalitats sostenibles, com ara espais educatius, centres d'interpretació ambiental o punts de venda de productes locals. Aquesta reconversió no només mantindria aquestes infraestructures funcionals, sinó que també contribuiria a la diversificació econòmica rural. En aquest sentit, veiem una oportunitat per a desenvolupar allotjaments singulars, una iniciativa ja regulada per decret, però poc o gens explorada a nivell municipal o comarcal. El PN podria assumir un paper pioner.

4.Per impulsar la competitivitat de les explotacions agrícoles tradicionals al Parc Natural, suggerim la implementació d'un certificat específic que validi la qualitat, sostenibilitat i autenticitat dels productes agrícoles, forestals, ramaders i artesanals. Aquest certificat ha de promoure pràctiques agrícoles sostenibles, tècniques respectuoses amb el medi ambient, i la preservació de la biodiversitat. A més, ha de destacar la producció artesanal. La promoció activa d'aquests productes certificats, mitjançant campanyes de màrqueting, és crucial per diferenciar-los i generar valor afegit en mercats més amplis. Per altra banda, creiem que per assegurar la continuïtat de les explotacions agrícoles tradicionals és essencial fomentar la modernització de les pràctiques agrícoles, incorporant tecnologies avançades i pràctiques sostenibles. l'educació i la formació dels agricultors, proporcionant-los les eines necessàries per adaptar-se als canvis del sector i dels mercats.

5.Es pot destacar una àmplia gamma de productes que reflecteixin una producció respectuosa amb el medi i que incorporin els valors intrínsecs del territori. Des de productes agrícoles fins a artesanals confeccionats amb material local. També es podria incloure productes turístics sostenibles, com guies locals i activitats ecoturístiques.

Deixa el teu comentari

Inicia la sessió amb el teu compte o registra't per afegir el teu comentari.

Carregant els comentaris ...