" class="part-icon-bars">

Procés de participació per a declarar el Parc Natural de les Muntanyes de Prades

Declaració del Parc Natural i aprovació del seu Pla de protecció del medi natural i del paisatge

Fase 1 de 4
Consulta pública prèvia per a la creació del Parc Natural de les Muntanyes de Prades 15/12/2022 - 10/03/2023
Veure les fases
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Ampliat el termini per a la presentació d’aportacions durant la consulta pública prèvia fins al 10 de març de 2023 per adaptar-lo al calendari de les sessions presencials.

Quant a aquest procés

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural impulsa la declaració del nou Parc Natural de les Muntanyes de Prades i l’aprovació del seu Pla de protecció del medi natural i del paisatge, de forma participada amb les administracions locals, la ciutadania i els agents socials i econòmics d’aquest territori.

L’àmbit geogràfic de les Muntanyes de Prades comprèn vint-i-dos municipis i cinc comarques a les províncies de Tarragona i Lleida. La proposta és una oportunitat per garantir de forma definitiva la conservació dels valors naturals i culturals d’aquest espai natural mitjançant la declaració de la figura de parc natural, d’acord amb la Llei 12/1985, de 13 de juny, d’espais naturals, i establir-hi un model territorial de sostenibilitat forta.

La declaració com a Parc Natural comportarà definir els objectius de conservació, socioeconòmics i de governació de l’espai i el seu sistema de governança; ordenar i zonificar l’espai; regular els usos i establir normes de protecció; i planificar la gestió i les inversions més estratègiques en l’espai. 

 

Objectius del procés

Obtenir aportacions de la ciutadania en relació amb:

-         L’àmbit territorial que inclourà el Parc Natural de les Muntanyes de Prades.

-         Les problemàtiques que el Parc Natural haurà d’abordar.

-         El desenvolupament econòmic sostenible.

-         Els instruments i recursos per a la gestió del Parc Natural.

-         La governança i la implicació social.

-         L'ordenació i zonificació de l’espai.

-         La regulació dels usos i l’establiment de normes de protecció.


Com i quan puc participar?

Es preveuen dues fases de participació:

Fase 1: Consulta pública prèvia (desembre 2022 - febrer 2023)

Fase 2: Procés de participació ciutadana per a l'elaboració del Pla de protecció del medi natural i del paisatge (previsió: estiu 2023)

 

Qui pot participar?

El conjunt de la ciutadania, tot i que en especial les persones que viuen dins l’àmbit de les Muntanyes de Prades i la seva àrea d’influència, els ens locals i les entitats ambientals, socials i econòmiques.

 

Impacte del procés participatiu

Els resultats i propostes recollides durant el procés participatiu orientaran la delimitació de l’àmbit territorial que finalment inclourà el nou Parc Natural, la definició dels objectius de conservació, socioeconòmics i de governació de l’espai i l’abast de les mesures de gestió i regulació del seu Pla de protecció del medi natural i del paisatge.

 

Imatges relacionades

Departament Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
Disposa de retorn No
Data de finalització 10 de Març de 2023
Referència: II-PART-2022-12-547

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/ParcNaturalMuntanyesPrades/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/ParcNaturalMuntanyesPrades/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>