" class="part-icon-bars">

Procés participatiu per a la declaració del Parc Natural de les Muntanyes de Prades i aprovació del Pla de protecció del medi natural i del paisatge

Procés per orientar la normativa i l'ordenació del Pla de protecció del medi natural i del paisatge i valorar l'àmbit territorial del futur Parc Natural

Fase 4 de 4
Fase 4: Retorn del procés participatiu i següents passos 08/01/2024 - 31/03/2024
Fases del procés

Eix 4. Aportacions per al procés participatiu per a la declaració del PN de les Muntanyes de Prades

30/11/2023 01:08  

1.L'òrgan rector del Parc Natural hauria de ser un fòrum inclusiu i divers que reflecteixi la riquesa i complexitat del territori. Així, es proposa una composició que abasti una àmplia varietat de sectors i agents locals per garantir una presa de decisions equilibrada i representativa (el text continua als comentaris).

Número d'adhesions0

Referència: II-PROP-2023-11-87717
Versió 1 (de 1) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/ParcNaturalMuntanyesPrades/f/3938/proposals/87717/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/ParcNaturalMuntanyesPrades/f/3938/proposals/87717/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0.0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0.0%)

Cap comentari amb vots

En aquest sentit, suggerim la participació activa de sectors econòmics clau, com agricultors, ramaders, empreses turístiques i comerços, assegurant que les perspectives econòmiques locals estiguin plenament representades. També és crucial incorporar membres de la comunitat local, incloent representants d'associacions culturals, organitzacions cíviques i altres grups que contribueixin a la riquesa social i cultural del territori.

Per garantir la sostenibilitat ambiental, l'òrgan rector hauria d'incloure experts en ecologia, biòlegs i altres professionals amb coneixements tècnics. A més, és fonamental donar una representació substancial als veïns dels municipis implicats, assegurant que les veus locals siguin escoltades i tingui un paper destacat en la presa de decisions. Aquesta inclusió assegurarà que les polítiques i les accions del parc estiguin alineades amb les necessitats, les aspiracions i la identitat rural.

2.Per establir una comunicació efectiva entre el Parc Natural (PN) i la ciutadania, és vital implementar diverses estratègies. Una opció essencial és oferir cursos de coneixement detallats sobre els diversos elements del PN, adaptats per sectors específics. Aquesta iniciativa no només actuarà com a referència essencial, sinó que també servirà per corregir malentesos i proporcionar una comprensió més precisa del parc.

Per implicar activament la ciutadania, s'han de dur a terme jornades de portes obertes, permetent que els residents participin en les activitats i en la presa de decisions del PN. A més, cal fomentar la participació ciutadana en els processos de presa de decisions, oferint facilitats d'accés a diferents col·lectius i entitats del territori del PN.

Finalment, per aconseguir una gestió eficaç i una relació positiva amb la comunitat, és essencial promoure les Muntanyes de Prades com a eix identitari. Mitjançant campanyes intensives es pot construir un sentit de pertinença entre la ciutadania, fent-los no només observadors, sinó també participants actius en la protecció i preservació dels recursos naturals i culturals del parc. Aquest enfocament integral contribuirà a consolidar la governança del PN.

És crucial fomentar la col·laboració intercomarcal, superant les fronteres administratives per organitzar cursos, esdeveniments i activitats que abracin una àrea geogràfica més àmplia. Això ajudarà a millorar la comunicació entre consells, entitats i actors de diverses regions i a assegurar la continuïtat de les accions més enllà de canvis en el consell rector.

Deixa el teu comentari

Inicia la sessió amb el teu compte o registra't per afegir el teu comentari.

Carregant els comentaris ...