" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia a l'elaboració del projecte de decret STEAM i Humanitats

Consulta pública sobre el projecte de decret de creació del Programa d'Investigació, la Innovació pedagògica i la Formació del professorat en l'àmbit de les vocacions científiques i tecnològiques, en enginyeria i matemàtiques (STEAM) i les Humanitats

Fase 2 de 2
Retorn 08/12/2021 - 17/12/2021
Fases del procés
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

A més d'aquest Portal, també podeu adreçar les vostres propostes al correu: innovaxarxesiservedu.educacio@gencat.cat

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Normativa

El Programa de Recerca, Innovació educativa i Formació del professorat en l’àmbit de les STEAM i de les Humanitats té per objectiu de generar un espai per a l’especialització del professorat en pedagogia i didàctica de les diferents àrees del coneixement a través de la innovació organitzativa i metodològica, i la recerca educativa i les evidències aplicades a la pràctica docent. 

Objectiu de la consulta


La finalitat del projecte és millorar la cultura científica de la societat, tot experimentant i creant evidències sobre l’aprenentatge de diferents àrees de coneixement: de la ciència i la tecnologia, l’esperit crític i el mètode científic, i la creativitat (vinculada a les Arts), les ciències socials, les arts, visibilitzant les àrees STEAM i amb una visió humanista avançada de l’educació “basada en el respecte a la vida i a la dignitat humana, la igualtat de drets, la justícia social, la diversitat cultural, la solidaritat internacional i la responsabilitat compartida d’un futur sostenible”, així com el pensament crític, que permeti incorporar la dimensió ètica de la ciència i la tecnologia i el compromís amb els ODS.

Les línies d’actuació del projecte contemplen la formació del professorat en qualsevol àmbit prioritzat des del Departament d’Educació, el treball de les competències entre l’alumnat de l'educació obligatòria i desenvolupar procediments per fer-ne l'avaluació, la participació de les empreses del sector a l'escola, i promoure la ciència, la tecnologia, l'enginyeria, les arts, les matemàtiques i les humanitats a la societat. 

L’objectiu és generar un espai per a l’especialització del professorat en pedagogia i didàctica a través de la innovació organitzativa i metodològica, i la recerca educativa i les evidències aplicades a la pràctica docent.

Es tracta, doncs, d’una doble finalitat: d’una banda fer aflorar el coneixement i l’experiència dels docents i dels centres per posar-les a disposició de la recerca, trobar les evidències d’impacte i fonamentar-les per ser compartides amb la resta de centres. I, d’una altra banda, orientar i canalitzar la recerca present a la societat civil cap als centres, amb un nou enfocament del fet educatiu que permet disposar de contextos reals d’aprenentatge que aporten continguts actualitzats i un treball altament competencial i també amb una perspectiva de gènere enriquidora i transformadora.


Preguntes per orientar les aportacions


Sens perjudici de la possibilitat d’expressar l’opinió sobre qualsevol dels aspectes plantejats al document de consulta, per tal de facilitar el debat obert a la ciutadania i de promoure les aportacions, es faran les preguntes de caràcter genèric següents:

1.- Considera que s’ha descrit adequadament el problema? Hi ha altres aspectes que considera que haurien de ser valorats per l’Administració de la Generalitat?

2.- S’haurien de preveure altres objectius diferents?

3.- S’haurien de regular d’altres aspectes que afecten la creació del Programa de Recerca, la Innovació pedagògica i la Formació del professorat en l’àmbit de les STEAM i d’humanitats, i l’estructura organitzativa i el funcionament del centre educatiu i de la xarxa de centres que se’n pugui generar?


A qui va dirigit


La consulta és oberta a tothom.

Especialment hi ha interès a conèixer la voluntat de la comunitat educativa entesa en sentit ampli. Entitats, institucions i empreses del sector de les STEAM i de les humanitats a l'escola.

Es preveu enviar correus electrònics a les entitats, institucions i empreses vinculades amb el sector científic, tecnològic, d’enginyeria i matemàtiques...). S’incidirà especialment en els 167 centres d’arreu del país que actualment estan desenvolupant accions en el marc del Programa STEAMcat i el professorat encarregat de promoure les vocacions científiques i tecnològiques entre l’alumnat, així com altres centres que estan participant en iniciatives com el Laboratori de Transformació Educativa, Centres Formadors.

Propostes Veure tots (16)

A la descripció del problema s’associa la creativitat únicament al terreny artístic i estem en...
  • Creat el
    04/12/2021
  • 4
  • Número de comentaris: 1
  • Creat el
    05/12/2021
  • 6
  • Número de comentaris: 3
S’haurien d’incloure explícitament referències a les competències per la sostenibilitat en...
Pel que fa als aspectes fruits de la regulació, considerem imprescindible que quan es parla de...
Veure tots (16)
Departament Departament d'Educació
Grup promotor Departament d'Educació. Secretaria de Transformació Educativa
Unitat promotora Direcció General d'Innovació, Recerca i Cultura Digital
Disposa de retorn
Data d'inici 08 de Novembre de 2021
Data de finalització 17 de Desembre de 2021
Referència: II-PART-2021-11-432

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/ProjSTEAM-Humanitats/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/ProjSTEAM-Humanitats/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadístiques

25

Participants

57

Seguidores

21

Comentaris

16

Propostes

60

Adhesions