" class="part-icon-bars">

Procés Participatiu per definir la Xarxa ParticipaLab (XPL)

#XarxaParticipaLab Ajuda’ns a definir els serveis de participació ciutadana que es poden incorporar als equipaments

Fase 5 de 5
Retorn 01/03/2022 - 30/06/2022
Fases del procés

Us convidem a participar en la tria dels serveis per promoure la participació ciutadana als equipaments de la Generalitat i dels Ajuntaments.

En aquesta fase del procés pots:

  • Donar suport a les diferents propostes
  • Fer noves propostes
  • Fer comentaris a les propostes
  • Votar favorablement o negativament els comentaris


172 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Categoria
Origen
S’observa que és fonamental generar dinàmiques d’acollida als equipaments de proximitat perquè la...
·      Es proposa ajuntar la formació en participació, acció comunitària i innovació...
Els horaris de les biblioteques habitualment són poc flexibles, fet que podria dificultar el...
Aprofitant la idea dels bibliobusos, es podrien posar punts de difusió i/o votació itinerants...
Existeix una bona predisposició a l’hora d’adquirir i conèixer nous recursos digitals per part de...
La implementació de processos i projectes participatius requereix de personal especialitzat que...
Cal promoure el retorn dels resultats dels processos participatius a la ciutadania participant...
La majoria dels processos participatius impulsats per l’administració pública es fan mitjançant...
Sovint al territori es desenvolupen diferents processos participatiu que poden servir...
Més enllà de la formació caldria facilitar l’acompanyament tecnològic a través de figures com...
Es proposa potenciar la formació i la sensibilització amb relació a la participació ciutadana. En...
Existeix una heterogeneïtat molt gran entre les persones usuàries dels espais TIC. D’aquesta...
Disposar d’una agenda en format digital en la que s’indiqui quins són els diferents processos i...
Amb l’objectiu de generar vincle amb la comunitat del propi territori, les biblioteques podrien...
És fonamental tenir clars els serveis que es poden oferir des de la “cartera de serveis de...
 Aquest impuls de nous serveis per facilitar la participació a les biblioteques requerirà que els...
És important que la ciutadania pugui participar en temes concrets que siguin del seu interès,...
Els espais TIC haurien de disposar d’un perfil de persona usuària amb l’objectiu de no exposar la...
S’observa que molts ajuntaments i la mateixa Generalitat de Catalunya està utilitzant la...
Es proposa formar a les persones que reben i atenen a la ciutadania, per sensibilitzar i donar...
 A l’hora d’impulsar iniciatives participatives, pensar quina serà l’estratègia comunicativa és...
La disponibilitat que tenen les persones professionals de l’equipament és un element important a...
Per dinamitzar aquest tipus d’espais calen professionals que siguin  dinamitzadors/es o bé formar...