" class="part-icon-bars">

Procés Participatiu per definir la Xarxa ParticipaLab (XPL)

#XarxaParticipaLab Ajuda’ns a definir els serveis de participació ciutadana que es poden incorporar als equipaments

Fase 5 de 5
Retorn 01/03/2022 - 30/06/2022
Fases del procés

Us convidem a participar en la tria dels serveis per promoure la participació ciutadana als equipaments de la Generalitat i dels Ajuntaments.

En aquesta fase del procés pots:

 • Donar suport a les diferents propostes
 • Fer noves propostes
 • Fer comentaris a les propostes
 • Votar favorablement o negativament els comentaris


172 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Categoria
Origen
Des de les biblioteques es treballa per adaptar-se a les necessitats canviants del context en el...
S’observa que sovint són les mateixes persones les que participen en la majoria de processos...
És important que la ciutadania pugui participar en temes concrets que siguin del seu interès,...
La disponibilitat que tenen les persones professionals de l’equipament és un element important a...
Per promoure i fomentar la participació ciutadana a través dels equipaments de proximitat és...
Es proposa realitzar una programació integrada global de tota la formació necessària pel foment...
 • Creat el
  16/11/2021
 • 0
 • Número de comentaris: 0
Existeix una heterogeneïtat molt gran entre les persones usuàries dels espais TIC. D’aquesta...
 Actualment, la majoria de biblioteques disposen de diferents espais que responen a diferents...
Existeix una bona predisposició a l’hora d’adquirir i conèixer nous recursos digitals per part de...
Accions de suport per detectar, posar en contacte i facilitar l’intercanvi de coneixements entre...
Cursos de formació adreçats a professionals o ciutadania sobre participació ciutadana i acció...
Formació en participació i dinamització per tal què les persones professionals dels equipaments...
Per tal d’iniciar processos participatius als diferents territoris, l’equip professional...
Difusió de materials, com poden ser llibres, guies o manuals sobre aspectes vinculats a la...
·      Disposar de guies de com organitzar una reunió. Necessitat de suport:·      Elaborar els...
Els centres TIC tenen molt coneixement sobre com funciona l’administració, fet que pot ser de...
Les biblioteques disposen de diferents recursos, aquests varien segons l’equipament, ja que hi ha...
La Xarxa ParticipaLab ha de facilitar l’intercanvi d’experiències entre persones, professionals,...
Actualment existeix una figura professional encarregada de dinamitzar l’espai. En els últims...
Facilitar l’accés a una base de dades de recursos específics i eines per la participació amb que...
 A l’hora d’impulsar iniciatives participatives, pensar quina serà l’estratègia comunicativa és...
Conèixer la cultura participativa del territori és imprescindible a l’hora de dissenyar processos...
 • Creat el
  19/11/2021
 • 0
 • Número de comentaris: 0
La implementació de processos i projectes participatius requereix de personal especialitzat que...
La majoria dels processos participatius impulsats per l’administració pública es fan mitjançant...
 Aquest impuls de nous serveis per facilitar la participació a les biblioteques requerirà que els...
Impulsar accions participatives també requerirà la adquisició de materials i recursos per poder...
Sovint al territori es desenvolupen diferents processos participatiu que poden servir...
S’observa que s’impulsen molts processos participatius però participa poca gent. S’assenyala que...
 • Creat el
  19/11/2021
 • 0
 • Número de comentaris: 0
Cessió d’infraestructures mòbils que poden ser necessàries en accions participatives com ara...
Aprofitant la idea dels bibliobusos, es podrien posar punts de difusió i/o votació itinerants...
 • Creat el
  05/11/2021
 • 0
 • Número de comentaris: 0
Es considera molt necessari sortir dels “equipaments” per anar a buscar a la ciutadania al...
Disposar d’una agenda en format digital en la que s’indiqui quins són els diferents processos i...
La coordinació entre equipaments i administració és rellevant per al correcte desenvolupament de...
Sortir al carrer per explicar els processos, les possibles maneres de participar o els resultats...
Creació d’un banc del temps vinculat a processos de participació. Aquest banc del temps podria...
·      Recopilar els processos i canals de participació del territori i tenir la informació...
Davant la manca de recursos es valora fonamental potenciar la col·laboració i el treball en xarxa...
S’observa que és fonamental generar dinàmiques d’acollida als equipaments de proximitat perquè la...
Habilitar un espai on les persones hi puguin anar en qualsevol moment del dia, estil “caixer...
Aquesta base de dades hauria de servir per compartir experiències professionals i poder...