" class="part-icon-bars">
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Processos destacats

Pla Director Urbanístic d'activitat econòmica Catalunya Sud

El Pla director urbanístic d’activitat econòmica als termes municipals de Tortosa i l’Aldea neix de la necessitat de donar resposta a les demandes de sòl d’activitat econòmica en un àmbit ben connectat a les infraestructures viària, ferroviària i portuària. Segueix la voluntat del Govern d’impulsar grans sectors d’activitat econòmica estratègics pel país en coherència amb l’Estratègia Territorial per a la Localització de Nous Sectors d’Activitat Econòmica i amb el Pacte Nacional per a la Indústria 2022-2025.

Pla Director Urbanístic d'activitat econòmica Catalunya Sud Més informació

Procés participatiu de l'Estratègia per una Societat Longeva i una Vida Plena

Presentació

L’esperança de vida en néixer a Catalunya s’ha incrementat al llarg dels anys, arribant a ser l’any 2022 de 83,49 anys (86,09 anys per les dones i 80,78 anys pels homes). Aquest fet ha generat un increment del número de persones de 65 i més anys. En paral·lel, la taxa de fecunditat a Catalunya ha anat disminuint al llarg dels anys situant-se l’any 2022 en el 1,17 de fills per dona, estant doncs, per sota de la taxa de reemplaçament que es situa en 2,1 fills per dona. En paral·lel, l’edat mitjana de maternitat s’ha anat incrementant situant-se l’any 2022 en 32,64 anys.

El canvi demogràfic a Catalunya s’està consol...

Procés participatiu de l'Estratègia per una Societat Longeva i una Vida Plena Més informació

Pla Director Urbanístic Logis Empordà

El Departament de Territori ha encarregat a l'INCASÒL la redacció i la gestió pel desenvolupament del Pla Director Urbanístic d'Activitat Econòmica LOGIS Empordà (PDUAELE). Juntament amb els ajuntaments implicats, han engegat un procés de participació ciutadana amb l'objecte de què la ciutadania i els agents més estretament implicats puguin contribuir amb reflexió, propostes i contingut al PDUAELE.

Pla Director Urbanístic Logis Empordà Més informació

Exposició pública del Catàleg del paisatge del Penedès

Entre el 2018 i el 2019, l’Observatori del Paisatge va dirigir un procés de participació i consulta pública i social pel Catàleg de paisatge del Penedès amb l'objectiu principal de què els agents implicats i la ciutadania pogués expressar la percepció que tenen del paisatge, debatre les transformacions que hi tenen lloc i contribuir a definir el objectius per millorar-lo.

Es van realitzar 4 sessions informatives, consulta oberta en línia, 4 tallers de caracterització i 4 tallers de proposta. A partir de la pàgina 15 del aquest document trobaràs la informació relativa a procés de participació.

Exposició pública del Catàleg del paisatge del Penedès Més informació

Pla territorial parcial del Penedès

La vegueria del Penedès va ser reconeguda pel Parlament de Catalunya en l'any 2017 com a un àmbit funcional més dels vuit en què es divideix Catalunya. Aquest reconeixement va obrir l’oportunitat d’elaborar un Pla territorial parcial del Penedès.

Aquest territori ja va ser planificat per tres Plans territorials parcials, encara vigents (el Metropolità de Barcelona, el de les Comarques Centrals i el del Camp de Tarragona), però per donar resposta a les necessitats actuals, caldria formular un Pla territorial parcial propi que enceti un debat ciutadà ampli, obert i plural.

Pla territorial parcial del Penedès Més informació

Participació en el Pla funcional assistencial del futur Campus de Salut de la Regió Sanitària de Girona

El Servei Català de la Salut elabora el projecte del futur Campus de Salut de Girona, que inclourà el nou Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta, en substitució de l’edifici actual. Es tracta d’un projecte cabdal per a les comarques gironines i per al conjunt de Catalunya.

Participació en el Pla funcional assistencial del futur Campus de Salut de la Regió Sanitària de Girona Més informació

Distincions dels Agents Rurals

L’objectiu de la consulta és recollir les propostes i els suggeriments de la ciutadania en relació amb la iniciativa normativa de creació del Dia dels Agents Rurals i l'establiment de noves distincions de caràcter honorífic per reconèixer l'antiguitat i els serveis excepccionalsdel dins del cos d'Agents Rurals. 

Distincions dels Agents Rurals Més informació

PACTE NACIONAL DE SALUT

Presentació

Els canvis sociodemogràfics, epidemiològics, tecnològics i la mateixa demanda de la societat fan necessari transformar el sistema sanitari per assegurar-ne els resultats en salut esperats, així com la seva sostenibilitat.

Per a dur a terme aquesta transformació són necessàries estratègies de llarg recorregut amb accions diverses i complexes que demanaran temps per a planificar-les i executar-les, i que van més enllà dels cicles de govern, així com el compromís entre els diferents agents que hi tenen influència. Per aquesta raó, es considera necessari fer-ho a través d’un Pacte Nacional de Salut.

Amb el Pacte també...

PACTE NACIONAL DE SALUT Més informació

Participació ciutadana en relació amb les infermeres i infermers de Catalunya

Els canvis demogràfics, socials, assistencials, tecnològics i econòmics que experimenta el nostre entorn situen el sistema sanitari davant de diferents reptes. Per afrontar-los, són necessàries transformacions que permetin adaptar-se adequadament a aquesta nova realitat.

En aquest context, les infermeres i infermers són essencials en una visió integral i integrada de l’atenció a la salut i el benestar. Per aquest motiu s’està elaborant l’Estratègia de benestar, salut i cures de Catalunya, que establirà la visió d’on volen estar les infermeres d’aquí a 25 anys, així com les línies clau per als propers 5 anys.

Participació ciutadana en relació amb les infermeres i infermers de Catalunya Més informació

Parlem de pressupostos (edició 2024)

La Generalitat de Catalunya obre el debat ciutadà sobre la política pressupostària per conèixer quines són les preferències de la ciutadania en relació a quatre qüestions rellevants que afecten als ingressos i les despeses de Catalunya.


Els resultats del procés participatiu informaran la presa de decisions sobre la definició de les principals prioritats globals en les polítiques públiques d'ingressos i despeses en el marc pressupostari a mitjà termini. Igualment, les preferències manifestades informaran l'elaboració dels propers pressupostos de la Generalitat de Catalunya.

Parlem de pressupostos (edició 2024) Més informació

10 processos actius Veure Passats  (118) Tots  (128)

Departaments

Carregant resultats...

Procés participatiu de l'Estratègia per una Societat Longeva i una Vida Plena

Presentació

L’esperança de vida en néixer a Catalunya s’ha incrementat al llarg dels anys, arribant a...

 • Dates
 • Data d'inici
  27/06/2024
 • Data de finalització
  03/11/2024
 • Creat el
  04/06/2024
Pla Director Urbanístic Logis Empordà

El Departament de Territori ha encarregat a l'INCASÒL la redacció i la gestió pel desenvolupament de...

#LogisEmporda
 • Dates
 • Data d'inici
  16/05/2024
 • Data de finalització
  31/12/2024
 • Creat el
  17/10/2023
Parlem de pressupostos (edició 2024)
La Generalitat de Catalunya obre el debat ciutadà sobre la política pressupostària per conèixer quin...
#ParlemPressupostos
 • Dates
 • Data d'inici
  06/05/2024
 • Data de finalització
  28/02/2025
 • Creat el
  15/04/2024
Pla Director Urbanístic d'activitat econòmica Catalunya Sud

El Pla director urbanístic d’activitat econòmica als termes municipals de Tortosa i l’Aldea neix de ...

#PDUAEcatsud
 • Dates
 • Data d'inici
  27/02/2024
 • Data de finalització
  31/12/2024
 • Creat el
  30/01/2024
Exposició pública del Catàleg del paisatge del Penedès

Entre el 2018 i el 2019, l’Observatori del Paisatge va dirigir un procés de participació i consulta ...

#CatàlegPaisatgePenedès
 • Dates
 • Data d'inici
  14/02/2024
 • Data de finalització
  26/07/2024
 • Creat el
  14/02/2024
Pla territorial parcial del Penedès

La vegueria del Penedès va ser reconeguda pel Parlament de Catalunya en l'any 2017 com a un àmbit fu...

#PTPPenedès
 • Dates
 • Data d'inici
  06/02/2024
 • Data de finalització
  31/07/2024
 • Creat el
  18/06/2020
Modificació del planejament de l’àmbit residencial Poble Nou Nord de Llers

L’INCASÒL i l’Ajuntament de Llers impulsen un procés de participació ciutadana determinant per defin...

 • Dates
 • Data d'inici
  01/09/2023
 • Data de finalització
  29/07/2024
 • Creat el
  26/07/2023
Repensem l'entorn de la Colònia Güell

Aquesta segona fase de participació parteix, dona continuïtat, i amplia les accions i propostes part...

#ParticipaColòniaGüell
 • Dates
 • Data d'inici
  16/11/2021
 • Data de finalització
  31/05/2025
 • Creat el
  30/09/2021
Participa a l'Aliança Catalunya 2030

L’Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible és un pla d’acció de les Nacions Unides per respondr...

#Catalunya2030
 • Dates
 • Data d'inici
  15/05/2019
 • Data de finalització
  Sense especificar
 • Creat el
  12/05/2019
Carta catalana per als drets i les responsabilitats digitals

La Carta catalana per als drets i les responsabilitats digitals és un projecte coordinat per la Dire...

#DigitalCharterCat
 • Dates
 • Data d'inici
  16/11/2018
 • Data de finalització
  Sense especificar
 • Creat el
  13/03/2019