" class="part-icon-bars">

Procés Participatiu per definir la Xarxa ParticipaLab (XPL)

#XarxaParticipaLab Ajuda’ns a definir els serveis de participació ciutadana que es poden incorporar als equipaments

Fase 5 de 5
Retorn 01/03/2022 - 30/06/2022
Fases del procés

Què és la Xarxa ParticipaLab (XPL)?

Des de la Generalitat de Catalunya s’està impulsant la Xarxa ParticipaLab, que té com a objectiu aprofitar equipaments de proximitat, com biblioteques, centres TIC, casals o centres cívics per potenciar la participació ciutadana.


Per què una Xarxa per impulsar la Participació i la Qualitat Democràtica?

La transparència i la participació ciutadana cada vegada són més necessàries davant l'escenari global de crisi de legitimitat dels governs democràtics.

Aquesta xarxa és una eina per impulsar la base d’aquesta filosofia de manera transversal. Tant en les polítiques locals i en els equipaments cívics com en l’ecosistema català de participació en el seu conjunt.

La Xarxa ParticipaLab és una xarxa de xarxes: un instrument perquè diferents xarxes d’equipaments puguin mancomunar esforços per perseguir amb més força els seus propis objectius fundacionals; un instrument perquè la participació ciutadana no sigui un afegit a les polítiques públiques, sinó una part consubstancial de totes aquestes.


Com ho vol fer?

La Xarxa ParticipaLab de Catalunya pretén redefinir les infraestructures públiques existents en clau de participació ciutadana. La Xarxa ParticipaLab proposa afegir una capa d’innovació democràtica a alguns espais on la ciutadania i l’Administració es troben —els equipaments públics— que permeti oferir una nova cartera de serveis relacionats amb participació ciutadana i qualitat democràtica, sense haver de fer grans inversions i sense desviar-se de la missió i activitat d’aquests equipaments —al contrari: potenciant els nombrosos efectes multiplicadors de les estratègies d’intervenció social amb les d’empoderament i de ciutadania activa.

La Xarxa ParticipaLab treballa amb les xarxes existents d’equipaments públics de caràcter cívic de la Generalitat de Catalunya o on aquesta hi intervé per oferir-los una cartera de serveis relacionats amb la participació ciutadana, la qualitat democràtica i la innovació social en política i democràcia, perquè puguin ser impulsors d’innovació social democràtica en els seus àmbits territorials d’actuació.

S'ha creat un grup motor per vetllar pel bon disseny, execució i seguiment de la Xarxa ParticipaLab a més de contribuir a millorar la implicació dels agents clau (equipaments, municipis, persones usuàries) al procés aquí podeu trobar més informació.


Vols saber més sobre la Xarxa ParticipaLab?

En aquest document pots consultar en què consisteix amb més detall.