" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia sobre el projecte de decret de facilitació de l'activitat econòmica

Consulta pública prèvia per a l'elaboració d'un projecte de decret de facilitació de l'activitat econòmica

Fase 3 de 3
Retorn 22/09/2021 - 22/10/2021
Fases del procés

17 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Àmbit
Origen
Per exemple, l’ampliació a una nau lateral de 100 m2 en una indústria que fa 5000 m2. Fins i tot...
Entenc que haver de generar tota la documentació de tota l’activitat quan la modificació...
Propostes per a facilitar, simplificar i reduir els terminis de legalització d'activitats.
...
  • Creat el
    04/03/2021
  • 0
  • Número de comentaris: 0
  • Creat el
    02/03/2021
  • 1
  • Número de comentaris: 0
Adjuntem document on es recullen les propostes del Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de...
Per tal de desplegar l’article 32.4, es pot incloure a l’annex de la llei 18/20 quines activitats...
Es pot desplegar l’article 35.2 que demana la presentació de dades sobre tota l’activitat en cas...
Es pot indicar en la part del sancionador i que els subjectes de les sancions tant poden ser els...
En relació a la consulta pública prèvia sobre el projecte de decret de facilitació de l'activitat...
S'adjunten les aportacions de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques a la consulta...
El canvi de titularitat recollit en l’article 14 de la Llei 16/15 ha estat derogat.
Es pot...
El reglament de la llei 18/2020 hauria de preveure quines dades són necessàries per l'exercici de...
Es pot considerar algun règim temporal per botigues POP-UP estacionals de curta durada que es...
Es pot incloure al reglament una proposta de dades estandaritzades dels titulars d’una activitat...
Per exemple, en un restaurant, canviar els aparells de cocció, té efectes de canvi significatiu...
Considero necessari desenvolupar amb claredat l'art 35.1 de la Llei 18/2020, per tal de...