" class="part-icon-bars">

Agència de la Natura de Catalunya

#ANACAT Procés de participació ciutadana per redactar els estatuts de l'Agència de la Natura de Catalunya

Fase 3 de 3
Fase de retorn 23/12/2022 - 31/10/2023
Fases del procés

Canvis a "Sessió territorial 6. AMB - Barcelona"

Autoria de la versió
Avatar: Xavier Basora Xavier Basora
Versió creada el 05/10/2022 09:24