" class="part-icon-bars">

Agència de la Natura de Catalunya

#ANACAT Procés de participació ciutadana per redactar els estatuts de l'Agència de la Natura de Catalunya

Fase 3 de 3
Fase de retorn 23/12/2022 - 31/10/2023
Fases del procés

Document de base del procés participatiu (pdf descarregable)

  • Inclou una breu explicació del procés de creació de l'Agència i de redacció dels seus estatuts
  • Descriu els objectius, destinataris i metodologia del procés participatiu
  • Exposa les previsions de la Llei 7/2020 en clau de governança
  • Descriu les tres temàtiques o eixos de debat del procés participatiu (incloent les preguntes clau a tractar de cada temàtica)


Informes de resultats del procés participatiu


Documents legals, estratègies i altres informes clau