" class="part-icon-bars">

Agència de la Natura de Catalunya

#ANACAT Procés de participació ciutadana per redactar els estatuts de l'Agència de la Natura de Catalunya

Fase 3 de 3
Fase de retorn 23/12/2022 - 31/10/2023
Fases del procés

Canvis a "Valorar la viabilitat de crear nous òrgans participatius atesa la complexitat que generaria en la governança del medi natural"

Mode de vista de comparació:

Títol

 • +{"ca"=>"Valorar la viabilitat de crear nous òrgans participatius atesa la complexitat que generaria en la governança del medi natural", "es"=>"", "oc"=>""}
 • +{"ca"=>"Valorar la viabilitat de crear nous òrgans participatius atesa la complexitat que generaria en la governança del medi natural", "es"=>"", "oc"=>""}
Esborrats
Addicions
 • +{"ca"=>"Valorar la viabilitat de crear nous òrgans participatius atesa la complexitat que generaria en la governança del medi natural", "es"=>"", "oc"=>""}
Esborrats
Addicions
 • +{"ca"=>"Valorar la viabilitat de crear nous òrgans participatius atesa la complexitat que generaria en la governança del medi natural", "es"=>"", "oc"=>""}

Cos

 • +["

  La governança del medi natural ja disposa de nombrosos òrgans participatius repartits arreu del territori, com ara les juntes rectores dels parcs naturals (entre d’altres). Crear nous òrgans participatius afegiria més complexitat i restaria agilitat, a més a més, potser resultaria poc viable per a les entitats formar-ne part atès que ja són membres d’altres òrgans existents.


  ", "", ""]
 • +["<p>La governança del medi natural ja disposa de nombrosos òrgans participatius repartits arreu del territori, com ara les juntes rectores dels parcs naturals (entre d’altres). Crear nous òrgans participatius afegiria més complexitat i restaria agilitat, a més a més, potser resultaria poc viable per a les entitats formar-ne part atès que ja són membres d’altres òrgans existents.</p><p><br></p>", "", ""]
Esborrats
Addicions
 • +["

  La governança del medi natural ja disposa de nombrosos òrgans participatius repartits arreu del territori, com ara les juntes rectores dels parcs naturals (entre d’altres). Crear nous òrgans participatius afegiria més complexitat i restaria agilitat, a més a més, potser resultaria poc viable per a les entitats formar-ne part atès que ja són membres d’altres òrgans existents.


  ", "", ""]
Esborrats
Addicions
 • +["<p>La governança del medi natural ja disposa de nombrosos òrgans participatius repartits arreu del territori, com ara les juntes rectores dels parcs naturals (entre d’altres). Crear nous òrgans participatius afegiria més complexitat i restaria agilitat, a més a més, potser resultaria poc viable per a les entitats formar-ne part atès que ja són membres d’altres òrgans existents.</p><p><br></p>", "", ""]
Autoria de la versió
Avatar: Xavier Basora Xavier Basora
Versió creada el 23/12/2022 10:29