" class="part-icon-bars">

Participa a l'Aliança Catalunya 2030

#Catalunya2030 Procés participatiu per recollir els compromisos de la societat civil catalana per avançar en la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible.

Fase 2 de 2
Aliança Catalunya 2030 18-02-2020 - 31-12-2030
Veure les fases

Propostes

Nombre de propostes

Descarregar les dades (csv)

Suports

Nombre de suports a les propostes

Descarregar les dades (csv)

Adhesions

Nombre d'adhesions a propostes

Descarregar les dades (csv)

Seguidores

Nombre de participants que segueixen aquest espai de participació

Descarregar les dades (csv)

Participants

Nombre de participants actives a l'organització

Descarregar les dades (csv)